동국대학교 국제어학원

Thông tin sinh hoạt

Bảo hiểm

Hướng dẫn bảo hiểm
Theo Quy định quản lý người nước ngoài của Bộ giáo dục, du học sinh nước ngoài bắt buộc phải đăng ký tham gia ‘bảo hiểm’.다운로드
 
 
Bảo hiểm đoàn thể của trường học (Bảo hiểm thiệt hại)
  • Đối tượng: Những người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc dưới 6 tháng sau khi nhập cảnh.
  • Phí bảo hiểm: Phí bảo hiểm đã được bao gồm trong học phí, được nhà trường hoàn thành đăng ký.
  • Nội dung bồi thường và cách yêu cầu phí bảo hiểm: Tham khảo đính kèm 5다운로드
  • Tư vấn: Văn phòng hành chính Viện Giáo dục ngôn ngữ Hàn (☎ 02-2260-3758)
 
 
Nghĩa vụ đăng ký Bảo hiểm Sức khỏe Quốc dân
  • Đối tượng: Những người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc từ 6 tháng trở lên sau khi nhập cảnh.
  • Quy trình đăng kí: tự động được đăng ký bảo hiểm tại Công đoàn Bảo hiểm Sức khỏe, sau đó giấy yêu cầu đóng bảo hiểm và giấy chứng nhận đóng bảo hiểm sẽ được gửi về địa chỉ nhà.
  • Video hướng dẫn chế độ Bảo hiểm Sức khỏe Quốc dân
  • Tư vấn: Trung tâm khách hàng công đoàn bảo hiểm sức khỏe(1577-1000) hoặc trung tâm người nước ngoài (033-811-2000)
    ※ Ngôn ngữ có thể tư vấn: Tiếng Anh, Trung, Việt,…
 
 

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.