동국대학교 국제어학원

Quá trình chính quy

Lịch trình học

Lịch học kỳ
Học Kỳ Ngày khai giảng Ngày kết thúc Thời gian học
Học kỳ mùa xuân 2024
2024.03.18
2024.05.31
10 tuần
Học kỳ mùa hè 2024
2024.06.17
2024.08.29
Học kỳ mùa thu 2024
2024.09.19
2024.11.29
Học kỳ mùa đông 2024

2024.12.16

2025.02.28
Học kỳ mùa xuân 2025
2025.03.17 2025.05.29
※ Từng học kỳ kéo dài 10 tuần học ( tuần 5 ngày), một năm 4 học kỳ
※ Nếu trường hợp học viên không cần đăng ký gia hạn visa, thời hạn visa phải bao gồm cả thời hạn học
※ Thi xếp lớp sẽ được tiến hành 10 ngày trước ngày khai giảng ( Ngày thi sẽ được thông báo cụ thể sau)
 
 
 
Thời gian học
Cấp Thời gian học Khác
Đồng nhất từ cấp 1 13:40 ~ 17:30 Tiết học 5 ngày một tuần (Thứ hai - thứ sáu)
4giờ/ngày
Đồng nhất từ cấp 2 ~ 6 09:10 ~ 13:00
 
 
 
Thời gian đăng ký từng học kỳ
Học kỳ Đối tượng cần đăng ký Visa Đối tượng không cần đăng ký Visa
Học kỳ mùa xuân năm 2024
2023.12.26 ~ 2024.02.04
2023.12.26 ~ 2024.03.03
Học kỳ mùa hè năm 2024
2024.03.25 ~ 2024.04.28
2024.03.25 ~ 2024.06.02
Học kỳ mùa thu năm 2024
2024.06.24 ~ 2024.08.04
2024.06.24 ~ 2024.08.30
Học kỳ mùa đông năm 2024
2024.09.30 ~ 2024.11.08 2024.09.30 ~ 2024.12.02
Học kỳ mùa xuân năm 2025
2024.12.23 ~ 2025.02.02 2024.12.23 ~ 2025.03.02
※ Những nội dung trên có thể được biển đổi theo lý do riêng của Viện ngôn ngữ Quốc Tế nên hãy xác nhận trước khi đăng ký.
 
 
 

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.