동국대학교 국제어학원

Quá trình chính quy

Lịch trình học

Lịch học kỳ
Học Kỳ Ngày khai giảng Ngày kết thúc Thời gian học
Học kỳ mùa xuân 2021 2021.03.22 2021.06.02 10 tuần
Học kỳ mùa hè 2021 2021.06.21 2021.08.27
Học kỳ mùa thu 2021 2027.09.13 2021.11.24
Học kỳ mùa đông 2021 2021.12.13 2022.02.23
Học kỳ mùa xuân 2022 2022.03.14 2022.05.30
※ Từng học kỳ kéo dài 10 tuần học ( tuần 5 ngày), một năm 4 học kỳ
※ Một ngày học gồm 4 giờ học, lớp trung/cao cấp từ 9:00~13:00, lớp sơ cấp từ 13:00~17:00
※ Nếu trường hợp học viên không cần đăng ký gia hạn visa, thời hạn visa phải bao gồm cả thời hạn học
※ Thi xếp lớp sẽ được tiến hành 10 ngày trước ngày khai giảng ( Ngày thi sẽ được thông báo cụ thể sau)
 
 
 
Thời gian học
Thời gian học Lưu ý
10:00 ~ 14:00 Đồng nhất từ cấp 1 ~ cấp 6
 
 
 
Thời gian đăng ký từng học kỳ
Học kỳ Đối tượng cần đăng ký Visa Đối tượng không cần đăng ký Visa
Học kỳ mùa xuân năm 2021 2021.02.08 2021.03.08
Học kỳ mùa hè năm 2021 2021.05.10 2021.06.07
Học kỳ mùa thu năm 2021 2021.08.02 2021.08.30
Học kỳ mùa đông năm 2021 2021.11.01 2021.11.29
Học kỳ mùa xuân năm 2022 2022.01.31 2022.02.28
※ Những nội dung trên có thể được biển đổi theo lý do riêng của Viện ngôn ngữ Quốc Tế nên hãy xác nhận trước khi đăng ký.
 
 
 

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.