동국대학교 국제어학원

Viện ngôn ngữ Quỗc Tế

Quá trình phát triển

2022 03 Đổi tên từ ‘Viện ngôn ngữ Quốc tế’ thành ‘Viện giáo dục ngôn ngữ Hàn’.
2021 02 Giáo sư Min Se Jin nhậm chức Viện trưởng Viện ngôn ngữ Quốc Tế thứ 8
2020 08 Giáo sư Lim Joong Yeon nhậm chức Viện trưởng Viện ngôn ngữ Quốc Tế thứ 7
2020 03 Theo tình hình COVID19 tiến hành lớp học trực tuyến (nền tảng Webex)
Giáo sư Park Young Hwan nhậm chức Viện trưởng Viện ngôn ngữ Quốc Tế thứ 6
2019 08 Mở cửa Viện giáo dục tiếng Hàn chi nhánh trường đại học Giao Thông thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam
03 Giáo sư Lim Joong Yeon nhậm chức viện trưởng Viện ngôn ngữ Quốc Tế thứ 5
2018 12 4,500 học viên đăng ký chương trình đào tạo ngôn ngữ tại Viện Ngôn ngữ Quốc Tế
2017 12 3,500 học viên đăng ký chương trình đào tạo ngôn ngữ tại Viện Ngôn ngữ Quốc Tế
01 Giáo sưLee Jong Tae nhậm chức Viện Trưởng Viện ngôn ngữ Quốc Tế thứ 4
2015 12 2,500 học viên đăng ký chương trình đào tạo ngôn ngữ tại Viện Ngôn ngữ Quốc Tế
05 Giáo sưKim Yang Woo nhậm chức Viện Trưởng Viện ngôn ngữ Quốc Tế thứ 3
2014 03 Giáo sưHwang Kyeong Tae nhậm chức Viện Trưởng Viện ngôn ngữ Quốc Tế thứ 2
02 Trung tâm giáo dục tiếng Hàn và trung tâm giáo dục ngoại ngữ sát nhập thành lập phòng hành chính Viện ngôn ngữ Quốc tế
2013 12 1,500 học viên đăng ký chương trình đào tạo ngôn ngữ tại Viện Ngôn ngữ Quốc Tế
06 Tiến hành cuộc hội thảo nghiên cứu giáo dục học viện ngôn ngữ Quốc Tế lần thứ nhất và tổ chức đại hội học thuật giáo dục tiếng Hàn (địa điểm: làng Manhae)
02 Giáo sưPark Yong Hwan nhậm chức Viện Trưởng Viện ngôn ngữ Quốc Tế thứ nhất
Viện ngôn ngữ Quốc tế được tách ra và vận hành độc lập tại Hội đồng xúc tiến Quốc Tế Hóa
2012 03 Viện ngôn ngữ Quốc Tế được thành lập trong Hội đồng xúc tiến Quốc tế hóa và dưới đó là trung tâm giáo dục tiếng Hàn và trung tâm giáo dục ngoại ngữ
2007 02 Thành lập Hội đồng xúc tiến Quốc Tế hóa trong đó đặt Tổ dự án Toàn cầu, tổ giao lưu Quốc tế, trung tâm giáo dục ngoại ngữ và trung tâm giáo dục tiếng Hàn
2005 02 Cải biên phòng giao lưu Quốc Tế, trung tâm giáo dục tiếng Hàn, trung tâm giáo dục Ngoại Ngữ Viện ngôn ngữ Quốc Tế thành Cơ quan trực thuộc Viện giáo dục nghiên cứu ngôn ngữ.

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.