동국대학교 국제어학원

Viện ngôn ngữ Quỗc Tế

Quá trình phát triển

2023 04 Yu Han Lim đảm nhiệm chức vụ Giám đốc nhiệm kỳ thứ 10 của Viện giáo dục ngôn ngữ Hàn
03 Park Seon Young đảm nhiệm chức vụ Giám đốc nhiệm kỳ thứ 9 của Viện giáo dục ngôn ngữ Hàn
2022 03 Đổi tên từ ‘Viện ngôn ngữ Quốc tế’ thành ‘Viện giáo dục ngôn ngữ Hàn’
2021 02 Min Se Jin đảm nhiệm chức vụ Giám đốc nhiệm kỳ thứ 8 của Viện Ngôn ngữ Quốc Tế
2020 08 Lim Joong Yeon đảm nhiệm chức vụ Giám đốc nhiệm kỳ thứ 7 của Viện Ngôn ngữ Quốc Tế
07 Liên kết với trường đại học Giao Thông Vận Tải Hồ Chí Minh thành lập Học Viện King Sejong HCM 4
03 Park Young Hwan đảm nhiệm chức vụ Giám đốc nhiệm kỳ thứ 6 của Viện Ngôn ngữ Quốc Tế
2019 09 Thành lập Viện giáo dục ngôn ngữ Hàn trường đại học Dongguk Hồ Chí Minh tại trường đại học Giao Thông Vận Tải Hồ Chí Minh
03 Lim Joong Yeon đảm nhiệm chức vụ Giám đốc nhiệm kỳ thứ 5 của Viện Ngôn ngữ Quốc Tế
2017 01 Lee Jong Tae đảm nhiệm chức vụ Giám đốc nhiệm kỳ thứ 4 của Viện Ngôn ngữ Quốc Tế
2015 05 Kim Yang Woo đảm nhiệm chức vụ Giám đốc nhiệm kỳ thứ 3 của Viện Ngôn ngữ Quốc Tế
2014 03 Hwang Gyeong Tae đảm nhiệm chức vụ Giám đốc nhiệm kỳ thứ 2 của Viện Ngôn ngữ Quốc Tế
02 Trung tâm giáo dục tiếng Hàn và trung tâm giáo dục ngoại ngữ sáp nhập và thành lập nên phòng hành chính Viện ngôn ngữ Quốc tế
2013 02 Park Yong Hwan đảm nhiệm chức vụ Giám đốc nhiệm kỳ thứ 1 của Viện Ngôn ngữ Quốc Tế
Viện ngôn ngữ Quốc tế được tách ra và vận hành độc lập tại Hội đồng xúc tiến Quốc Tế Hóa
2012 03 Viện ngôn ngữ Quốc Tế được thành lập trong Hội đồng xúc tiến Quốc tế hóa và dưới đó là trung tâm giáo dục tiếng Hàn và trung tâm giáo dục ngoại ngữ
2007 02 Thành lập Hội đồng xúc tiến Quốc Tế hóa trong đó đặt Tổ dự án Toàn cầu, tổ giao lưu Quốc tế, trung tâm giáo dục ngoại ngữ và trung tâm giáo dục tiếng Hàn
2005 02 Cải biên phòng giao lưu Quốc Tế, trung tâm giáo dục tiếng Hàn, trung tâm giáo dục Ngoại Ngữ Viện ngôn ngữ Quốc Tế thành Cơ quan trực thuộc Viện giáo dục nghiên cứu ngôn ngữ
2002 05 Bắt đầu với chương trình tiếng Hàn của Viện ngôn nghiên cứu và giáo dục tiếng Hàn

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.