동국대학교 국제어학원

Quá trình ngắn hạn

Học phí khóa học ngắn hạn mùa hè

Chi phí
 • Hỏi riêng
 
 
 
. Thời hạn nộp
 • 30 ngày trước khi khai giảng khóa học ngắn hạ
 
 
 
Quy định vvề hoàn tiền 
 • 5 ngày trước khi bắt đầu học kỳ: Hoàn lại tiền sau khi trừ 5% học phí (phí đăng ký không được hoàn lại), nhưng hoàn lại 100% nếu lớp bị hủy
 • Hủy sau khi lớp học bắt đầ
  - Trước 1/3 số ngày học : Hoàn trả 2/3 học phí
  - Trước 1/2 tổng số ngày học : Hoàn trả 1/2 học phí
  - Sau 1/2 số ngày học : Không hoàn lại tiền
 • Ghi chú
  - Tiêu chuẩn hoàn trả phí ký túc xá có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh của cơ sở giáo dục.
 
 
 

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.