동국대학교 국제어학원

Viện ngôn ngữ Quỗc Tế

Giới thiệu nhân viên trường học

Họ và tên Chức cấp Số điện thoại hành chính Email Công việc đảm nhiệm
HanRim Yoo Giám đốc 02-2260-3498 ron2@dongguk.edu ㆍTổng quan công việc tại Viện ngôn ngữ Quốc Tế
Song Jihun Phó Giám đốc 02-2260-8795 chinene@dongguk.edu ㆍViện giáo dục tiếng Hàn, Việt Nam viện giáo dục Tiếng Hàn
ㆍQuá trình giáo dục tiếng Hàn( Chính quy/ngắn hạn/ đặc biệt) và vận hành, quản lý học sinh
Lee Hyewon Nhân viên 02-2260-8796 ashlee@dongguk.edu ㆍPhụ trách học sinh có ngôn ngữ Anh, Châu Âu, Nhật Bản; hoàn trả tiền học phí
Shin Hyejung Nhân viên 02-2260-3758 20190996@dongguk.edu ㆍQuản lý học sinh Đông Nam Á, thẻ nước ngoài
An Linjing Nhân viên 02-2260-3471 20190995@dongguk.edu ㆍQuản lý học sinh Trung Quốc, ký túc xá

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.