동국대학교 국제어학원

Quá trình ngắn hạn

Đăng ký và hỏi đáp

Điều kiện đăng ký và hồ sơ đăng ký 
 • Điều kiện ứng tuyển
  - Người nước ngoài đã tốt nghiệp cấp 3 (hoặc trên 18 tuổi)
  - Người có thị thực  visa (trường không hỗ trợ cấp thị thực visa)
  - Người có bao bảo hiểm du lịch nước ngoài
 • Hồ sơ ứng tuyển: 1 bản sao đơn đăng ký, 1 bản giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm người du lịch
 
 
 
Cách đăng ký
 • Văn phòng hành chính viện ngôn ngữ giáo dục tiếng Hàn
  klc@dongguk.edu
  02-2260-8796(Tiếng anh), 02-2260-3471(Tiếng trung), 02-2260-3758(Nhật và các nước khác)

  지원서(APPLICATION FORM)

 
 
 

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.