동국대학교 국제어학원

Quá trình ngắn hạn

Giới thiệu quá trình

Giới thiệu chương trình ngắn hạn mùa hè
  • Là quá trình trong một thời gian ngắn thông qua việc giáo dục tiếng Hàn và trải nghiệm văn hoá một cách tập trung nhất.
  • Cung cấp đa dạng các chương trình trải nghiệm văn hoá để học viên có thể trực tiếp trải nghiệm văn hoá Hàn Quốc.
  • Dựa vào yêu cầu của từng cơ quan có thể sẽ được điều chỉnh thời gian và tiêu chuẩn học tập.
 
 
 
Lịch trình học
Nhận hồ sơ ( Hết hạn đăng ký) Thời gian giáo dục
~ Đầu tháng 6 Hằng năm vào ngày 01/ 07~ ngày 15/08
  • Lịch trình học dựa vào yêu cầu của từng cơ quansẽ được điều chỉnh từ 2 đến 4 tuần
 
 
 
Đối tượng đăng ký
  • Kiều bào và người nước ngoài hoặc người Hàn Quốc không thể sử dụng tiếng Hàn như tiếng mẹ đẻ.
 
 
 

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.