동국대학교 국제어학원

Quá trình chính quy

Giới thiệu quá trình

ớng dẫn quá trình
Quá trình chính thức của Viện ngôn ngữ kéo dài trong 10 tuần với một tuần 5 ngày và 1 ngày 4 tiếng học cùng với 3 lần trong 4 giờ trải nghiệm văn hoá Hàn Quốc. Viện đang thực hiện chương trình học kết hợp các lĩnh vực nghe, nói, đọc, viết và đang thông qua các hoạt động thảo luận nhóm, tranh luận để đưa đến cho học viên nhiều cơ hội để luyện nói tốt hơn. Quá trình học chính thức được tạo thành theo Sơ cấp1, sơ cấp 2,trung cấp 1, trung cấp 2, cáo cấp 1, cao cấp 2 tổng là 6 cấp học.
 
 
 
Mục tiêu từng cấp học và nội dung học tập
Cấu tạo Nội dung
Cấp 1 Có thể viết và đọc nguyên âm, phụ âm tiếng hàn một cách thành thạo.
Cấu tạo câu cơ bản, biểu hiện thì của câu, hiểu về quy luật sử dụng động từ và tính từ.
Chào hỏi, giới thiệu bản thân, sử dụng phương tiện giao thông, gọi điện thoại... những kỹ năng cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày.
Cấp 2 Luyện phát âm một cách chính xác các quy luật phát âm và âm vận trong tiếng Hàn.
Dựa theo tình huống mà sử dụng đúng kính ngữ và không kính ngữ.
Luyện cấu tạo câu bằng cách sử dụng đa dạng các từ liên kết.
Hỏi và trả lời về những chủ đề gắn liền với giao tiếp trong cuộc sống sinh hoạt thường nhật.
Cấp 3 uyện nói để giao tiếp trong sinh hoạt không có sự bất tiện nào.
Có thể biểu hiện được luận điểm của cá nhân về các lính vực mà bản thân quan tâm mang tính xã hội.
Luyện sử dụng đúng với tình huống các kỹ năng chứng minh, miêu tả, so sánh, chuyển đạt lời nói.
Biểu hiện tiếng Hàn một cách tự nhiên bằng việc tự động, gián tiếp hoá.
Cấp 4 Biểu hiện suy nghĩ của mình về các vấn đề thời sự, xã hội bằng cách sử dụng các cấu trúc đã học.
Hiểu về tính xã hội, thời sự và sử dụng đúng thể văn trang trọng hay không trang trọng trong câu.
Mở rộng mục tiêu thông hiểu xã hội và văn hoá Hàn Quốc bằng các câu tục ngữ, thành ngữ...
Cấp 5 Thông hiểu về các lĩnh vực chuyên môn như Chính trị, Kinh tế, Văn hoá Hàn Quốc và từ đó biểu hiện suy nghĩ của bản thân một cách có logic.
Lựa chọn đúng và phù hợp rồi sử dụng với đa dạng và phức tạp các tình huống.
Sử dụng thành thào các kỹ năng môn học cơ bản như viết bài cảm nhận, phê phán, phát biểu, tranh luận...
Cấp 6 Có thể hoạt động một cách chuyên môn bằng cách sử dụng tự nhiên các cấu trúc trong tiếng Hàn.
Nắm bắt nội dung cụ thể của các bài văn nghị luận, báo, ấn phẩm, tác phẩm văn học, đàm phán trên truyền hình...rồi viết báo cáo.
Phòng tránh các tình huống khó khăn thông qua các phương thức thực hiện về văn hoá hoặc hình thức sự cố của người Hàn Quốc.
 
 
 

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.