동국대학교 국제어학원

Quá trình chính quy

Nội quy học tập

Điểm chuyên cần
Tiêu chuẩn đánh giá chuyên cần
Phân loại Tiêu chuẩn đánh giá điểm chuyên cần Lưu ý
Học trực tiếp - Điểm danh từng giờ học, trễ và ra sớm theo tiêu chuẩn 15 phút - 2 lần trễ sẽ được tính bằng 1 giờ vắng mặt - Không tham gia hoạt động Trải nghiệm văn hóa sẽ bị tính là vắng mặt
Học online - Điểm danh theo từng giờ học, tiêu chuẩn theo 15 phút được tính trễ học hoặc ra lớp sớm
- 2 lần trễ/ ra sớm được tính là 1 giờ nghỉ học
- Vắng học: Nếu không vào học hoặc không mở camera trong giờ học
Liên quan đến vắng mặt có lý do
 • Lễ kết hôn của bản thân: trong trường hợp học sinh tổ chức kết hôn trong học kỳ, điểm chuyên cần sẽ được công nhận tối đa là 5 ngày (20 giờ)
  ※ Nộp đầy đủ tài liệu chứng minh trước khi kết thúc học kỳ
 • Thành viên trong gia đình qua đời: điểm chuyên cần sẽ được công nhận tối đa là 5 ngày (20 giờ)
  ※ Nộp đầy đủ tài liệu chứng minh trước khi kết thúc học kỳ
 • Tham gia hoạt động ngoài trường học: Vắng mặt vì tham gia các hoạt động ngoại khoá: trường hợp tham gia các sự kiện ngoại khoá với tư cách đại diện và nâng cao danh tiếng của trường thì được công nhận tối đa 3 buổi (12 giờ) có mặt. Trước khi tham gia sự kiện ngoại khoá, học sinh phải nhận được sự đồng ý sau khi nộp văn bản chính thức ghi rõ tên của học sinh được ban hành bởi cơ quan tổ chức sự kiện. Đối với trường hợp học sinh tham gia sự kiện giáo dục Phật giáo, nếu nộp giấy chứng nhận từ sư thầy chủ trì sẽ được công nhận tối đa 5 buổi (20h) có mặt
 • Vắng mặt vì hoạt động tôn giáo: Trường hợp vắng mặt vì di hành về nhận thức tôn giáo đặc biệt (Islam, Kito,..vv) thì được công nhận điểm chuyên cần.
 • Bị Bệnh: Vắng mặt vì bị đau mặt được coi là vắng mặt có phép nếu có xác nhận điều trị của bệnh viện hoặc giấy của bác sĩ.
 
 
Chế độ lên lớp
Cấu tạo Nội dung Lưu ý
Lên lớp   Hoàn thành cấp học - Tỷ lệ chuyên cần trên 80%, điểm trung bình tối thiểu là 70 điểm sẽ được lên lớp
※ Đánh giá dựa trên kỳ thi giữa kỳ, cuối kỳ và đánh giá lớp học
- Giấy chứng nhận sẽ được cấp khi học sinh đạt đầy đủ các điều kiện lên lớp nói trên
- Những học sinh đã hoàn thành xong cấp 6 vẫn có thể đăng kí học lại
※ Vắng thi
- Trong trường hợp vắng thi giữa kỳ có lý do cá nhân thuyết phuc, theo phán đoán của Hội đồng thi có thể thay thế bằng 80% kết quả bài thi giữa kỳ.
- Trường hợp không tham gia thi cuối kỳ dù chỉ một môn cũng sẽ bị ở lại lớp.  
Tốt nghiệp - Trường hợp đã học 3 cấp liên tiếp tại viện ngôn ngữ quốc tế, sẽ được trao tặng bằng tốt nghiệp ở cấp 6
Ở lại lớp   - Trường hợp điểm trung bình dưới 70 sẽ bị ở lại lớp
- Nếu 1 trong các môn có điểm tổng < 50 điểm nhưng điểm trung bình trên 70 điểm cũng không thể lên lớp.
※ Sơ cấp (1/2) học lại liên tiếp 3 lần, trung cấp (3/4) và cao cấp (5/6) học học lại liên tiếp 2 lần sẽ bị cho thôi học
Ví dụ) - TB tổng điểm thi > 70đ: được lên lớp.
- Điểm thi 3 môn nghe, nói, đọc dù được 70 điểm; nhưng môn viết 49đ: ở lại lớp.
- Lớp 1/2: 3 lần liên tiếp không lên lớp, không được đăng ký học tiếp.
- Lớp 3~6: 2 lần liên tiếp không lên lớp, không được đăng ký học tiếp.
Tăng cấp   - Những trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau thì có thể tăng cấp (học vượt.)
- Điểm trung bình tương ứng trên 95 điểm, và được giáo viên chủ nhiệm đề cử.
- Bài thi tăng cấp phải trên 90 điểm.
- Bài thi tăng cấp sẽ được tiến hành vào ngày hợp lý nếu có học sinh thoả mãn các điều kiện trên.
 
 
Chế độ thưởng phạt
Cấu tạo Nội dung
Thưởng - Giải chuyên cần: Dành cho học sinh mà trong suốt học kỳ vừa qua không vắng và nghỉ học. (Ngoại trừ những học sinh nghỉ học có lý do)
- Giải suất sắc: Dành cho học sinh có thành tích cao nhất từng cấp. Nhưng, theo từng cấp sẽ tăng 1 người trong số 50 người được nhận thưởng.
- Giải nỗ lực: Trong quá trình học có phấn đấu và tham gia tích cực trong lớp học, mỗi lớp 1 học viên.
Phạt - Có thái độ không đúng trong lớp học
- Những hành động gây ảnh hưởng đến lớp học (Ví dụ: sử dụng điện thoại, sử dụng tiếng mẹ đẻ để giao tiếp trong lớp...)
- Bị nhận cảnh cáo của giáo viên 3 lần sẽ được tính là 1 buổi nghỉ học. Trong trường hợp nhận cảnh cáo 3 lần mà vẫn không sửa đổi thì sẽ bị đuổi học.
- Dựa theo mức độ của thái độ có thể trừ chuyên cần ngay trong ngày hôm ấy.
- Vi phạm quy chế thi
- Nếu vi phạm quy chế chi, học viên phải viết , sau đó tùy vào mức độ vi phạm bài thi có thể bị điểm 0.
- Nếu vi phạm quy chế thi trong suốt quá trình theo học sẽ được theo dõi.
- Làm tổn hại đến nội quy và danh dự trường học
- Trong trường hợp làm tổn hại đến nội quy và danh dự trường học sẽ mở họp hội đồng kỷ luật và sẽ quyết định hình phạt dựa theo quyết định của Hội đồng.
 
 
Quy định lớp học
 • Trong giờ học, không được dùng điện thoại di động. (Phải nộp điện thoại cho giáo viên)
 • Trong giờ học, không làm những hành động ảnh hướng đến lớp học.
 • Trong giờ học, không dùng ngôn ngữ mẹ đẻ để trao đổi với bạn bè.
 • Tôn trọng đất nước, văn hóa, việc cá nhân của bạn học.
 
 
Lớp học đặc biệt
 • Lịch trình học: Sẽ thông báo theo từng học kỳ
 • Lớp học bổ sung: Trong thời gian học chính thức, dành cho những học sinh còn học thiếu hoặc có điểm chuyên cần quá thấp.
 • Lớp học dự bị thi: Trước kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ sẽ được ôn lại nội dụng bài học
 • ※ Lớp học đặc biệt có thể được thay đổi vì các lý do khác nhau của trường học theo từng học kỳ
 
 
Chế độ học bổng

Cấu tạo Cấu tạo
Học bổng thành tích suất sắc nhất - Tiêu chí lựa chọn: 01 Học sinh có đánh giá cao nhất theo từng cấp học ở học kỳ trước đó trong số các học sinh có tỷ lệ chuyên cần từ 90% trở lên, có thành tích trên 80 điểm.
- Giá trị học bổng: 30% học phí
Học bổng thành tích suất sắc - Tiêu chí lựa chọn: Chọn những học sinh có thành tích cao nhất trong từng cấp và có tỷ lệ chuyên cần từ 90% trở lên.
- Trong trường hợp có cùng thành tích, ưu tiên học sinh có tỷ lệ chuyên cần cao hơn
- Số lượng sẽ được biến động dựa theo số lượng học sinh của học kỳ đó - Giá trị học bổng: 10% học phí
※ Điều cần lưu ý:
 • Học bổng sẽ được cấp từ học kỳ thứ 2
 • Không áp dụng với đối tượng học sinh đã được giảm học phí
 
 

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.