동국대학교 국제어학원

Quá trình chính quy

Chương trình đặc biệt

 • Để giúp học sinh phát triển năng lực học tập, học sinh có thể tham gia các lớp học viết chữ Hàn, lớp học bổ sung luyện nói, lớp học cấu trúc câu, lớp học dự bị cho kỳ thi, phòng tự học,…
 
 
Chương trình lớp học văn hóa
Theo từng cấp học, 5 lần và mỗi lần 2 giờ tổng 10 giờ học, vận hành 36 hoạt động văn hóa
 • Cấp 1: Tìm hiểu về màu sắc của Hàn Quốc và làm dấu trang sách
 • Cấp 2: Tìm hiểu về nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc và làm thử Jang-gu và tập luyện
 • Cấp 3: Trải nghiệm thử văn hóa trò chơi mới nhất của Hàn Quốc
 • Cấp 4: Tìm hiểu về xu hướng nhạc dân ca Hàn Quốc gần đây và trải nghiệm hát thử
 • Cấp 5: Tìm hiểu về nghề nghiệp được vẽ trên video
 • Cấp 6: Tìm hiểu về xã hội Hàn Quốc cận đại và hiện đại và đến thăm Viện bảo tàng lịch sử Seoul.
 
 
 
Trải nghiệm văn hóa
Ngoài lớp học tiếng Hàn, để phản ánh các yêu cầu của học sinh, chúng tôi đã chuẩn bị các hoạt động đặc biệt. Những hoạt động học tập tại hiện trường để nâng cao sự hiểu biết về văn hóa Hàn Quốc và Hàn Quốc hoặc hoạt động trải nghiệm 1 lần kéo dài 4 giờ hoạt động.
 • Học tập tại hiện trường: Lotte World, Seoulland, Everland, Namsan, Yoido, Công viên trường đại học Seoul, Công viên lớn trẻ em, viện bảo tàng trung tâm công lập, Viện bảo tàng dân tộc công lập, Viện bảo tàng lịch sử Seoul, Kyongbukkung, Duksukung, Changkyongkung...
 • Học tập trải nghiệm: nấu ăn, làm diều, làm gốm, công nghệ chữ Hán, học Teawondo, học múa mặt nạ, tư pháp…
 
 
 
Lớp học tập trung luyện TOPIK II
Giới thiệu chương trình: Lớp học đặc biệt lập ra để giúp học sinh nước ngoài và ngoại kiểu chuẩn bị cho kỳ thi trước một tháng

Nội dung lớp học: quá trình học bắt đầu trước khi kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK) bắt đầu và trong kỳ hạn tập trung luyện thi từng lĩnh vực (đọc, nghe, viết) bằng cách giải đề luyện thi và vận hành chọn một vài học sinh của từng lớp.

Cách đăng ký: Đăng ký thông qua link google form được thông báo ở Home page
 
 
 
Global Buddy Program
Chương trình giúp học sinh cải thiện năng lực tiếng Hàn, hiểu văn hóa Hàn Quốc qua quá trình gặp gỡ và trao đổi với học sinh Hàn Quốc đang theo học tại trường đăng ký làm tình nguyện tự do.
 
 
 
Lớp đặc biệt
Viện giáo dục ngôn ngữ Hàn của trường đại học Dongguk hiện có những chương trình đặc biệt để học viên có thể đạt được mục tiêu và nâng cao năng lực tiếng Hàn như sau:
 • Lớp học bổ sung cấp 1: Những học viên theo học lớp 1 còn yếu về căn bản có thể tham gia lớp học này.
 • Lớp học bổ sung cấp 2: Những học viên còn yếu trong luyện tập kỹ năng nói cơ bản có thể tham gia lớp học này.
 
 
 

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.