동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Triển lãm

 

Khác Học viện ngôn ngữ quốc tế tam bảo

페이지 정보

작성자 국제어학원

본문

a1cad61873b243ee54ca5dd27368361d_1589262712_3367.jpg
a1cad61873b243ee54ca5dd27368361d_1589262712_7971.jpg
a1cad61873b243ee54ca5dd27368361d_1589262713_2501.jpg
a1cad61873b243ee54ca5dd27368361d_1589262713_7044.JPG
a1cad61873b243ee54ca5dd27368361d_1589262714_1565.jpg
a1cad61873b243ee54ca5dd27368361d_1589262714_6919.jpg
a1cad61873b243ee54ca5dd27368361d_1589262715_1502.jpg
a1cad61873b243ee54ca5dd27368361d_1589262715_5711.jpg
a1cad61873b243ee54ca5dd27368361d_1589262716_0681.jpg
a1cad61873b243ee54ca5dd27368361d_1589262716_6105.jpg

Viện ngôn ngữ Quốc Tế trường đại học Dongguk thực hiện tinh thần khích lệ, tôn trọng và đồng cảm cộng đồng.

Giống như trong Phật Giáo có Phật, Pháp, Tăng ý chỉ Tam Bảo (ba ngôi báu) thì trường Dongguk cũng có Tam Bảo vậy.

Thứ nhất, có Phật giáo. Có sự bao dung mang tính Phật Giáo thể hiện sự bình đẳng về mọi luật và lòng vị tha.

Thứ hai, có văn hóa Hallyu. Có các nhà thơ, tiểu thuyết gia và các nghệ sĩ văn hóa nghệ thuật đại chúng tiêu biểu của Hàn Quốc, những người đã sáng tạo ra văn hóa Hallyu đang hoạt động.

Thứ ba, Có Viện ngôn ngữ Quốc Tế. Nơi có học sinh từ 20 quốc gia trên thế giới học tập, là tổ chức toàn cầu nhất tại trường đại học Dongguk, là nơi lớn nhất với sự tiềm năng đa dạng và năng động. Tại đây có khoảng 700 học sinh đang theo học và đội ngũ 85 giáo viên có chuyên môn trong việc giảng dạy văn hóa tiếng Hàn Quốc tiêu chuẩn cao nhất. Ngoài ra, trong tổ hành chính, với 9 nhan viên phụ trách từng quốc gia xuất sắc thực hiện dịch vụ tôt nhất.   

Viện ngôn ngữ Quốc Tế trường đại học Dongguk đang nỗ lực đưa đến cho học sinh sự khích lệ, sự hộ trợ lẫn nhau của các nhân viên trường để hướng đến sự đồng cảm trong giao tiếp của mọi thành viên. Rất mong sự động viên và ủng hộ của mọi người.


30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.