동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Triển lãm

 

Khác Học viện ngôn ngữ quốc tế buổi toạ đàm

페이지 정보

작성자 국제어학원

본문

a1cad61873b243ee54ca5dd27368361d_1589262627_2683.jpeg
a1cad61873b243ee54ca5dd27368361d_1589262627_7011.jpg
a1cad61873b243ee54ca5dd27368361d_1589262628_2069.JPG
a1cad61873b243ee54ca5dd27368361d_1589262628_6931.JPG
a1cad61873b243ee54ca5dd27368361d_1589262629_1183.JPG
a1cad61873b243ee54ca5dd27368361d_1589262629_5738.jpg
a1cad61873b243ee54ca5dd27368361d_1589262630_0683.jpg
a1cad61873b243ee54ca5dd27368361d_1589262630_5631.jpg 

Viện ngôn ngữ Quốc Tế trường đại học Dongguk đã chuẩn bị cho thời kỳ hậu Corona, đã tiến hành hội đàm các giáo viên qua 7 lần để chia sẻ tầm nhìn của Viện ngôn ngữ. Theo phản ánh ý kiến cụ thể đã đưa ra, chúng tôi sẽ chia ra các giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và sẽ nỗ lực để giải quyết từ từ từng vấn đề.

Viện ngôn ngữ Quốc Tế trường đại học Dongguk thực hiện giáo dục với phương pháp giảng dạy với trọng tâm hàng đầu là giúp học sinh có thể học tập hiệu quả và thú vị.


30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.