동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Hướng dẫn lấy dấu vân tay thẻ đăng ký người nước ngoài kỳ học mùa xuân 2024

페이지 정보

작성자 한국어교육원 조회21회 작성일 24-05-07 15:52

본문

 

Viện giáo dục ngôn ngữ Hàn kỳ học mùa xuân

2024 Hướng dẫn lấy dấu vân tay thẻ đăng ký người nước ngoài

 

 

- Đối tượng: Những học sinh đăng ký tập thể làm thẻ người nước ngoài mới theo trường.(VISA D-4)

- Thời gian: Buổi chiều từ 13:00~15:00 thứ 5 ngày 9 tháng 5.

- Địa điểm: Phòng chờ tầng 6 toà nhà Hyehwa Hall(617)

- Giấy tờ cần chuẩn bị: Hộ Chiếu(bản gốc)

* Trường hợp xuất cảnh trước khi có thẻ người nước ngoài thì không thể nhập cảnh lại được.

* Nếu không đăng ký dấu vân tay lần này thì phải trực tiếp đến cục xuất nhập cảnh để đăng ký đấu vân tay.

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.