동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Thông báo đăng ký học kỳ mùa hè 2024

페이지 정보

작성자 한국어교육원 조회60회 작성일 24-04-23 13:42

본문

Thông báo về đóng tiền học và chuyên cần học kỳ mùa hè 2024.


[ Thời gian đóng học phí và tiền học phí ]

 

- Thời gian đóng : Cho đến 17.05.2024(Thứ Sáu)

- Số tiền : 1.770.000 won/1 học kỳ

Đã bao gồm sách và bảo hiểm


[ Thông tin ngân hàng ]

 

- Số tài khoản : 140-006-285088

- Tên ngân hàng : 신한은행

- Tên chủ tài khoản : 동국대학교(KOREAN PROGRAM)

Đối với trường hợp chuyển tiền quốc tế, để được cấp invoce vui lòng liên hệ văn phòng hành chính (Hyehwa Hall Phòng 501)

1. Hãy đóng tiền dưới tên của bản thân bằng tiếng anh hoặc bằng mã số học sinh.

2. Tiền học phí là 1.770.000won và phải nộp 1 lần.

3. Nếu trường hợp đóng tiền học phí dưới tên của người khác thì việc đăng ký của kỳ sau sẽ có thể không thể được đăng ký vậy nên hãy lưu ý về điểm này.

4. Sau khi hoàn thành đóng tiền học thì cần phải mang hóa đơn lên nộp tại văn phòng hành chính toà nhà 혜화관 phòng 501 

(trên hóa đơn ghi họ tên bản thân, mã số học sinh, số điện thoại liên lạc).

5. Trong thời hạn trên trường hợp nếu không nộp tiền học phí có thể không đăng ký được kỳ học tiếp theo.


[ Thông báo về chuyên cần ]

1. Những học sinh vắng học quá 41 tiết học thì học kỳ sau không thể đăng ký học tiếp được.

2. Nếu những học sinh vắng học quá 41 tiết, nếu đã đóng học phí hãy đăng ký hoàn tiền học phí.

- Thông báo về thôi học và hoàn tiền học phí:

https://interlang.dongguk.edu/bbs/board.php?bo_table=interlangvn5_1&wr_id=305

3. Nếu trường hợp về nước giữa chừng thì cần phải nộp các giấy tờ chứng minh lên văn phòng hành chính.

4. Nếu bạn không đăng ký cho kỳ học tiếp theo hoặc nếu bạn vắng học hơn 41 giờ thì thời hạn cư trú của bạn sẽ tự động hết hạn trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc học kỳ bất kể vẫn còn hạn trên thẻ cư trú người nước ngoài của bạn.

첨부파일

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.