동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Thông báo kết quả danh sách xếp lớp học kỳ mùa xuân 2024

페이지 정보

작성자 한국어교육원 조회159회 작성일 24-03-15 17:03

본문

Xin chào, đây là viện giáo dục ngôn ngữ Hàn đại học Dongguk.

Sau đây chúng tôi xin thông báo kết quả xếp lớp của học kỳ mùa xuân 2024, học sinh hãy xác nhận và tham gia lớp học theo đúng nội dung được thông báo.


1. Thời gian lớp học: 18.03.2024. ~ 31.05.2024(trong vòng 10 tuần) / mỗi ngày 4 giờ học, tổng cộng 200 giờ học. 

 - lớp 1: 13:40~17:30 (lớp buổi chiều)

 - lớp 2~6: 09:10~13:00 (lớp buổi sáng)


2. Cấp học, lớp và phòng học: Hãy nhấp vào link để kiểm tra.

- Link: https://interlang.dongguk.edu/apply/index3.html

- Kết quả chia lớp cũng có thể kiểm tra được ở bảng tin toà Hyehwa tầng 4,5,6.

- Bản đồ khuôn viên trường: Tham khảo file đính kèm


3. Nhận sách: Giáo viên sẽ thông báo riêng vào ngày khai giảng theo từng lớp. 


4. Hướng dẫn chi tiết về quy định học tập, thẻ người nước ngoài, đăng ký giấy chứng nhận, v.v. : Tham khảo thông báo hướng dẫn định hướng cho học sinh mới. 


5. Liên hệ: 02-2260-3472


Cảm ơn.


첨부파일

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.