동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Thông báo đăng ký và nhận giấy chứng nhận của viện giáo dục ngôn ngữ Hàn

페이지 정보

작성자 한국어교육원 조회33회 작성일 24-03-15 16:37

본문

Xin chào, đây là viện giáo dục ngôn ngữ Hàn đại học Dongguk.

Sau đây là hướng dẫn đăng ký và nhận giấy chứng nhận của viện giáo dục ngôn ngữ Hàn như sau, vui lòng tham khảo và đăng ký theo hướng dẫn. 


1. Đối tượng cấp giấy chứng nhận: Sinh viên hoặc sinh viên tốt nghiệp viện giáo dục ngôn ngữ Hàn đại học Dongguk

  ※ Học sinh mới học kỳ mùa xuân 2024 có thể đăng ký nhận giấy chứng nhận sau 10 ngày kể từ khi khai giảng ngày 27 tháng 3 (thứ 4)


2. Loại giấy chứng nhận (5 loại): giấy chứng nhận học tập, giấy chứng nhận thành tích, giấy chứng nhận nộp học phí, giấy chứng nhận hoàn thành, giấy xác nhận ngân hàng


3. Cách đăng ký và nhận giấy chứng nhận: QR CODE scan → Đăng ký giấy chứng nhận → Có thể nhận được sau 1 giờ chiều ngày hôm sau

   ※ Tham khảo tệp đính kèm nội dung chi tiết


4. Điều cần lưu ý

- Theo quy tắc, người nhận giấy phải là bản thân học sinh. Khi nhận được, cần mang theo giấy tờ chứng minh thân phận có hiệu lực như thẻ học sinh, hộ chiếu, giấy đăng ký người nước ngoài. Không thể nhận được giấy chứng nhận nếu không có giấy tờ chứng minh thân phận. 

- Sau khi đăng ký giấy chứng nhận, có thể nhận được từ 1 giờ chiều ngày hôm sau 

- Hủy giấy chứng nhận nếu không tới nhận trong vòng một tuần sau khi đăng ký(hiệu lực của giấy chứng nhận: 2 tuần)

- Không thể nộp giấy chứng nhận học tập cho các tổ chức tài chính

- Giấy xác nhận ngân hàng chỉ được cấp một lần với ngân hàng Shinhan và ngân hàng Kookmin trong trường. 

 ※ Ngân hàng Shinhan: Có hiệu lực trong 2 ngày kể từ ngày phát hành(từ ngày phát hành tới hết ngày hôm sau). Ngân hàng Kookmin: Chỉ có hiệu lực trong ngày phát hành.


Cảm ơn.


Liên hệ: 02-2260-3472 


첨부파일

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.