동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Hướng dẫn định hướng cho học sinh mới học kỳ mùa xuân 2024

페이지 정보

작성자 한국어교육원 조회191회 작성일 24-03-14 14:32

본문

Xin chào, đây là Viện giáo dục ngôn ngữ Hàn trường Đại học Dongguk.

Vui lòng kiểm tra tài liệu định hướng đính kèm cho tân sinh viên cho học kỳ mùa xuân 2024

 

1. Đối tượng: Học sinh mới học kỳ mùa xuân 2024

 

2. Huống dẫn học sinh mới

Hướng dẫn cho sinh viên mới bằng tiếng Việt sẽ được thông báo sau.

 

3 Nội dung định hướng: Quy định học tập, đăng ký Giấy chứng nhận, Thẻ người nước ngoài, Sinh hoạt trường học, v.v.

 

4. Lưu ý:

- Lớp học bắt đầu từ ngày khai giảng(thứ 2 ngày 18 tháng 3).

- Hướng dẫn học sinh mới sẽ được tiến hành sau khi kết thúc buổi học yêu cầu các học sinh tham gia tích cực, những học sinh không tham gia 

nếu có phát sinh các vấn đề về chuyên cần do không nắm rõ các nội dung hướng dẫn thì học sinh sẽ phải tự chịu trách nhiệm.

 

Cảm ơn.

 

Tư vấn: 02-2260-3472

첨부파일

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.