동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Hướng dẫn cấp phát thẻ học sinh học kỳ mùa xuân 2024 (Dongguk PASS)

페이지 정보

작성자 한국어교육원 조회28회 작성일 24-03-14 14:26

본문

Xin chào, đây là Viện giáo dục ngôn ngữ Hàn trường Đại học Dongguk..

Sau đây là hướng dẫn cấp phát thẻ học sinh học kỳ mùa xuân 2024, học sinh hãy tham khảo. 


1. Đối tượng : Học sinh Viện giáo dục ngôn ngữ Hàn trường Đại học Dongguk

- Cấp thẻ mới: cấp phát miễn phí 1 lần. 2 tuần~1 tháng sau khi xếp lớp sẽ cấp phát cho học sinh.

- Cấp lại (trường hợp mất thẻ, v.v.): Cá nhân tự đăng ký riêng tại bàn thông tin ở sảnh tầng 2 thư viện. Phí: 5,000 won(tiền mặt) 


2. Thời hạn thay đổi tên tiếng Hàn và ảnh: tới ngày 22 tháng 3(thứ 6)

- Thay đổi tên tiếng Hàn: Đăng ký với giáo viên chủ nhiệm tới ngày 22 tháng 3(thứ 6)

- Thay đổi ảnh: Xác nhận ảnh thẻ của bản thân qua ứng dụng thẻ học sinh điện tử(Dongguk PASS). 

Trong trường hợp ảnh của người khác hãy nộp lại ảnh của bản thân qua địa chỉ email (klc@dongguk.edu) để đăng ký sửa ảnh tới ngày 22 tháng 3 (thứ 6). 

Tuy nhiên, nếu ảnh không sai và đăng ký đổi thành ảnh khác của bản thân thì sẽ không thay đổi được và tự động hoàn lại ảnh.

Nhất định phải đăng ký trong kỳ hạn đưa ra. Trong trường hợp không đăng ký thì sẽ phải tự đăng ký cấp lại tại Thư viện.


3. Nơi sử dụng

- Có thể sử dụng tại phòng tài liệu thư viện trường Đại học Dongguk, IF zone (Phòng thông tin, máy tính). 

Tuy nhiên không thể sử dụng phòng tự học tại tầng 3 tòa nhà khoa Luật (법학관)

- Mượn sách tại thư viện trường Đại học Dongguk (1 lần có thể mượn tối đa 5 quyển, thời gian mượn là 15 ngày, có thể gia hạn thêm 1 lần).


4. Quy định bồi thường nếu phá hoại hoặc không trả lại sách

- Phải cung cấp lại sách đã mượn cho thư viện, phải nộp tiền mặt 1,000won (phí sắp xếp)

- Nếu không thể nộp lại bản sách y hệt thì phải nộp sách tái xuất bản.

- Nếu làm mất hoặc hư hỏng thì phải nộp tiền phạt tùy theo mức tổn hại của sách. Mức tiền phạt học sinh tự liên lạc đến thư viện để tham khảo.


5. Ứng dụng thẻ học sinh điện tử(Dongguk PASS): Tham khảo file đính kèm


Xin cảm ơn.


Tư vấn: 02-2260-8796


첨부파일

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.