동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Hướng dẫn cho học kỳ mùa thu - 2020

페이지 정보

작성자 국제어학원 조회506회 작성일 20-08-05 14:13

본문

Hướng dẫn đóng học phí và vấn đề liên quan đến tỷ lệ chuyên cần học kỳ mùa thu năm 2020.

[Hướng dẫn đóng học phí]

- S tài khon: 140-006-285088

- Ngân hàng: 신한은행 Ngân hàng Shinhan

- Người nhn: KOREAN PROGRAM

- S tin np: 1,670,000won/ 1 hc k

* Bao gm phí tài liu ging dy và bo him

K hn np: ngày 14 tháng 08(th6) năm 2020

1. Học sinh phải nạp học phí dưới tên của bản thân ( không nạp dưới tên của người khác)

2. Số tiền học phí 1 kì là 1,670,000 won. (Chỉ chấp nhận thanh toán 1 lần, không

chấp nhận trả góp).

3. Học sinh lưu ý nếu nạp học phí nhiều lần hoặc nạp dưới tên của người khác thì

việc nạp học phí sẽ không được chấp nhận.

4. Sau khi nộp học phí vào tài khoản của nhà trường thì cần mang hoá đơn chuyển

tiền lên văn phòng tầng 5 để nộp lại.(ghi rõ họ và tên tiếng anh không dấu ngày

tháng năm sinh và sđt liên lạc).

5. Trong khoảng thời gian trên không nộp học phí sẽ không được đăng ký học kỳ mùa thu.

[ Về việc liên quan đến điểm chuyên cần ]

1. Nếu số giờ vắng mặt từ 41 giờ trở lên thì học sinh không có khả năng đăng kí

theo học kỳ mùa thu học kì tiếp theo.

2. Nếu học sinh có số giờ vắng học quá quy định đã đóng tiền học cho kì sau thì học sinh đăng ký để được hoàn trả tiền học đã nạp ( Điều kiện cần: bản sao sổ ngân hàng, vé máy bay về nước hoặc giấy chứng nhận nhập học trường học khác)

3. Khi về nước trong thời gian học nhất định phải nạp các giấy tờ chứng nhận liên quan lên văn phòng tầng 5 ( vé máy bay.)

4. Khi nghỉ quá giờ cho phép thì sẽ bị cắt visa (việc này không liên quan đến thời

hạn ghi trên thẻ người nước ngoài).


첨부파일

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.