동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Thông báo về đánh giá chất lượng lớp học của học kỳ mùa đông năm 2023 đợt 1

페이지 정보

작성자 한국어교육원 조회50회 작성일 24-01-26 14:01

본문

Học kỳ mùa đông năm 2023 đang tiến hành mở đánh giá độ hài lòng về chất lượng của lớp học đợt 1 vậy nên mong các bạn học sinh đang theo học hãy tích cực tham gia đánh giá.


1. Đối tượng tham gia đánh giá: hiện tại là học sinh đang theo học tại trường kỳ học kỳ mùa đông năm 2023.


2. Thời gian tiến hành đánh giá: ngày 29. 01. 2024  đến ngày 02. 02. 2024.


3. Cách thức đánh giá: http://interlang.dongguk.edu/evaluation/ Sau khi kết nối ấn đăng nhập > Tiến hành đánh giá lớp học.

- Mã ID: mã số học sinh _ ví dụ: 2019150111/ Mật khẩu PW: (Ngày tháng năm sinh: ví dụ: 19991111)         

- Có thể đánh giá bằng máy tính hoặc điện thoại  


4. Lưu ý khác: 

- Trong thời hạn quy định những trường họp không tham gia đánh giá thì sẽ không được nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học “이수증” và “수료증”.

- Với những trường hợp không biết mã số học sinh và mật khẩu hãy liên hệ với văn phòng hành chính. <Mức độ hài lòng lớp học>

b4934ccbd4d10f6bec2df4bf4041ef25_1706245426_3946.png
 

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.