동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Thông báo mở lớp bổ sung học kỳ mùa đông 2023

페이지 정보

작성자 한국어교육원 조회228회 작성일 24-01-15 14:57

본문

Xin chào, đây là trung tâm giáo dục tiếng hàn trường Đại học Dongguk.

Chúng tôi xin thông báo về việc khai giảng lớp bổ sung học kỳ mùa đông năm 2023 như sau. Các bạn học sinh mong muốn tham gia lớp bổ sung vui lòng tham khảo lịch trình dưới đây và nhất định phải tham gia lớp học tương ứng với cấp độ của mình.


<Lớp học bổ sung cấp 1>

1. Đối tượng: Học sinh đang học cấp 1 tại Trung tâm giáo dục tiếng hàn có nguyện vọng học lớp bổ sung

2. Thời hạn và thời gian lớp học: 30.01.2024 (thứ 3) ~ 08.02.2024 (thứ 5) 10:30~12:20


 

1/30(thứ3)

1/31(thứ4)

2/1(thứ5)

2/2(thứ6)

 

O

O

O

O

2/5(thứ2)

2/6(thứ3)

2/7(thứ4)

2/8(thứ5)

 

O

O

O

O

 

3. Địa điểm: Phòng 328 tòa nhà Hyehwa

Link học online: https://dongguk.webex.com/meet/klc036

4. Cách đăng ký: Đăng ký với giáo viên chủ nhiệm của các lớp

 

<Lớp học bổ sung cấp 2 đến cấp 6>

1. Đối tượng: Học sinh đang theo học cấp 2~6 tại Trung tâm giáo dục tiếng hàn có nguyện vọng học lớp bổ sung

2. Thời hạn và thời gian lớp học: 26.01.2024 (thứ 6) ~ 08.02.2024 (thứ 5) 14:30~16:20


 

 

 

 

1/26(thứ6)

 

 

 

 

O

1/29(thứ2)

1/30(thứ3)

1/31(thứ4)

2/1(thứ5)

2/2(thứ6)

O

O

 X

O

O

2/5(thứ2)

2/6(thứ3)

2/7(thứ4)

2/8(thứ5)

 

O

O

 X

O

 

3. Địa điểm: Phòng 115 tòa nhà Hyehwa

Link học online: https://dongguk.webex.com/meet/klc037

4. Cách đăng ký: Đăng ký với giáo viên chủ nhiệm của các lớp


Xin cảm ơn.


30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.