동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Hướng dẫn lịch học tháng 1 năm 2024 (trải nghiệm văn hóa, lịch nghỉ học ngắn hạn)

페이지 정보

작성자 한국어교육원 조회62회 작성일 24-01-03 17:53

본문

Văn phòng hành chính viện ngôn ngữ học Hàn quốc trường đại học Dongguk xin chào.

Chúng tôi xin thông báo lịch học tháng 1 năm 2024 như sau:


Thứ 3 ngày 16 tháng 1 năm 2024: Trải nghiệm văn hóa

Thứ 4 ngày 17 tháng 1 năm 2024: Nghỉ học ngắn ngày (1 ngày)

Thứ 5 ngày 18 tháng 1 năm 2024: Học bình thường


Vào thứ 3 ngày 16 tháng 1 sẽ tiến hành lớp học trải nghiệm văn hóa trong khoảng 8 tiếng đồng hồ, thứ 4 ngày 17 tháng 1 sẽ được nghỉ một ngày. 

Theo đó tổng số giờ học của học kỳ mùa đông năm 2023 không thay đổi tổng là 200 tiếng.


Vào ngày 16-17(thứ 3 và thứ 4) tháng 1 văn phòng hành chính sẽ không hoạt động. 


Xin cảm ơn!

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.