동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Thông báo danh sách học bổng thành tích xuất sắc học kỳ mùa đông 2023

페이지 정보

작성자 한국어교육원 조회49회 작성일 23-12-29 14:05

본문

Xin chào, chúng tôi là Viện giáo dục ngôn ngữ Hàn trường đại học Dongguk.

Sau đây là danh sách học sinh nhận học bổng thành tích xuất sắc học kỳ mùa đông 2023.

Chúng tôi xin chúc mừng những học sinh đã đạt học bổng thành tích xuất sắc, các bạn hãy nhận giấy chứng nhận học bổng trong kỳ hạn được yêu cầu.


1. Danh sách nhận học bổng (tổng 25 người)

Loại học bổng

Cấp

Tên

Khác

Học bổng

thành tích

suất sắc nhất

Cấp 2

아눈

 

Cấp 3

요나단

Cấp 4

오스틴

Cấp 5

마사중

Cấp 6

제준봉

Học bổng thành tích suất sắc

Cấp 2

최빙교, 안나, 장페이양, 진걸

 

Cấp 3

장천가, 엘리자벳, 까밀라, 엽가기

Cấp 4

성재희, 고서령, 가브리엘라, 진소영

Cấp 5

허진정, 이신, 소피, 양쯔한

Cấp 6

진유진, 진시영, 유효문, 아름


2. Phát giấy chứng nhận học bổng 

- Những học sinh tham gia lễ nhận học bổng: Nhận tại địa điểm tham gia

- Những học sinh không thể tham gia lễ nhận học bổng: Hãy đến văn phòng hành chính tới hết ngày 05.01.2024(thứ 6) (tòa Hyehwa phòng 501)

Đến văn phòng hành chính trình giấy tờ tùy thân ký tên vào danh sách nhận Nhận giấy chứng nhận

Bắt buộc phải đem theo giấy tờ tùy thân(hộ chiếu, thẻ học sinh, v..v)

Chỉ có bản thân mới được nhận, không thể nhận thay

 

3. Ngày cấp tiền học bổng: Ngày 30 tháng 1 năm 2024

Dựa vào một số lý do riêng của nội bộ trường học mà ngày cấp tiền học bổng có thể bị thay đổi

Nếu bạn in giấy chứng nhận số dư của mình vào ngày nhận học bổng tức ngày 30 tháng 1 thì bạn sẽ không thể nhận được học bổng.

Với trường hợp học sinh không nộp bản sao sổ ngân hàng đứng tên bản thân thì hãy liên hệ riêng qua địa chỉ email của trường (klc@dongguk.edu)

 

4. Chế độ học bổng

Loại học bổng

Nội dung

Học bổng

thành tích

suất sắc nhất

Tiêu chí lựa chọn: 01 Học sinh có đánh giá cao nhất theo từng cấp học ở học kỳ trước đó trong số các học sinh có tỷ lệ chuyên cần từ 90% trở lên, có thành tích trên 80 điểm.

Giá trị học bổng: 30% học phí

Học bổng thành tích suất sắc

Tiêu chí lựa chọn: Chọn những học sinh có thành tích cao nhất trong từng cấp và có tỷ lệ chuyên cần từ 90% trở lên. Trong trường hợp có cùng thành tích, ưu tiên học sinh có tỷ lệ chuyên cần cao hơn.

Giá trị học bổng: 10% học phí

Học bổng sẽ được cấp từ học kỳ thứ 2

Không áp dụng với đối tượng học sinh đã được giảm học phí


5. Tư vấn: 02-2260-8796


Cảm ơn!

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.