동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Tiếp nhận đăng ký visa tập thể cho học sinh nước ngoài hệ nghiên cứu ngôn ngữ học kỳ mùa đông 2023(đăng ký mới)

페이지 정보

작성자 한국어교육원 조회183회 작성일 23-12-28 15:24

본문

외국인 어학연수생 단체 비자 접수

Tiếp nhận visa tập thể học sinh nước ngoài

(*Yêu cầu sinh viên đại học, cao học, trao đổi liên hệ với văn phòng sinh viên Quốc tế)

 

1. 신청대상: 본교 재학 중인 어학연수과정 외국인 유학생

Đối tượng đăng ký: du học sinh nước ngoài của chương trình đào tạo ngôn ngữ đang theo học tại trường.

2. 대상업무: 외국인등록

Nhiệm vụ đối tượng: đăng ký thẻ người nước ngoài

3. 신청절차 및 일정 Thủ tục và thời gian đăng kí:

<Đăng kí thẻ người nước ngoài>


구분 Phân loại

기간 Thời hạn

방법 Cách đăng ký

Tiếp nhận tập thể

2024.01.03. 9:00~

2024.01.10. 18:00

https://www.hirevisa.com/dikl

온라인으로 접수

đăng ký online

Đăng ký dấu vân tay

Thông báo sau

Thông báo sau

(thông báo qua email)

Nhận thẻ người nước ngoài

Thông báo sau

Thông báo sau

(thông báo qua email)

* 외국인등록증 연장 단체 접수는 117일 예정

* Gia hạn tập thể chứng minh thư người nước ngoài từ ngày 17 tháng 1 tới ngày 24 tháng 1(sẽ thông báo thêm sau)

4. 구비서류 및 수수료 안내 Hướng dẫn hồ sơ và lệ phí cần thiết

구분

Phân loại

구비서류

Hồ sơ cần chuẩn bị

수수료

Lệ phí

외국인

등록

Đăng ký thẻ người nước ngoài

 

 

1. Bản photo hộ chiếu

2. Ảnh thẻ

3. 재학/납입증명서

  (trường sẽ cấp, không cần đăng ký riêng)

4. Chứng minh cư trú

- Hợp đồng nhà

- Koshiwon/air BnB giấy nhận phòng và hóa đơn,...

5. Phí

Nội dung chi tiết nhất định phải tham khảo link để chuẩn bị phù hợp với hoàn cảnh của mỗi người, tất cả trách nhiệm do thiếu hồ sơ thuộc về bản thân học sinh.

 

41,000

(KRW)

5. 유의사항 Chú ý

. 신청기간 외 접수 불가

Không được tiếp nhận ngoài thời gian đăng ký

. 온라인 신청만 가능

Chỉ đăng ký được online

. 서류제출 시 A4용지 크기 준수

Tuân thủ kích thước giấy A4 khi nộp hồ sơ

. 민원 종류별 구비서류 빠짐없이 준비하여 제출

Chuẩn bị giấy tờ hồ sơ đầy đủ đúng theo yêu cầu

. 제출하는 사진 크기는 3.5cm * 4.5cm만 가능

Kích thước ảnh thẻ là 3,5 cm * 4,5 cm.

6. 문의 Lưu ý Hirevisa 1:1 (https://www.hirevisa.com/dikl)

Tất cả các câu hỏi liên quan đến việc tiếp nhận tập thể lần này chỉ nhận được thông qua Hirevisa. Nhất định phải hỏi thông qua Hirevisa.

9441e01ef74d1d3bcb69da56b7863d05_1703744765_9995.jpg
 

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.