동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Thông báo về đánh giá tiết học của học kỳ mùa hè năm 2020 đợt 1

페이지 정보

작성자 국제어학원 조회508회 작성일 20-07-27 09:45

본문

Học kỳ mùa hè năm 2020 đang tiến hành mở đánh giá độ hài lòng về tiết học đợt 1 vậy nên các bạn học sinh đang theo học hãy tích cực tham gia

1. Đối tượng tham gia đánh giá: hiện tạ là học sinh đang theo học tại trường kỳ học mùa hè năm 2020

2. thời gian tiến hành đánh giá: ngày 27 tháng 7 năm 2020 từ 9:00 đến ngày 29 tháng 7 năm 2020 12 giờ

3. cách thứ đánh giá: http://interlang.dongguk.edu/evaluation/ sau khi tiến hành đăng nhập

sẽ tiến hành đánh gia tiết học.

- Mã ID: mã số học sinh ( ví dụ : 2019150111/ pass( ngày tháng năm sinh: ví dụ: 19991111) -có thể tiến hành bằng máy tính hoặc điện thoại 

4. các chú khác

- trong thời gian tiến hành không tiến hành đánh giá thì sẽ không được nhận giấy chứng nhận “이수증”,”수료증”.

- nếu không biết mã số học sinh và mật khẩu có thể tại văn phòng hành chính để hỏi.


첨부파일

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.