동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Hướng dẫn đánh giá mức độ hài lòng lớp học đợt 2

페이지 정보

작성자 한국어교육원 조회57회 작성일 22-11-21 10:18

본문

Nhà trường sẽ tiến hành đánh giá mức độ hài lòng lớp học đợt 2 kỳ học mùa xuân năm 2022, mong toàn thể học sinh đang theo học sẽ tham gia đánh giá một cách tích cực.

 

1. Đối tượng tiến hành đánh giá: Toàn thể tất cả các học sinh đang theo học

 

2. Thời hạn đánh giá : 2022.11.22.~2022.12.2

 

3. Cách thức đánh giá lớp học: Truy cập vào

  http://interlang.dongguk.edu/evaluation/ đăng nhập > Tiến hành đánh giá mức độ hài lòng lớp học

 - ID:(mã số học sinh)_ví dụ: 2019150111 / PW:(ngày tháng năm sinh)_ ví dụ: 19991111

 - Đánh giá được cả trên máy tính và điện thoại

 

4. Chú ý

- Những học sinh không đánh giá lớp học trong thời hạn trên sẽ không thể nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học và chứng nhận tốt nghiệp.

- Trường hợp những học sinh không biết mã số học sinh và mật khẩu thì hãy liên hệ đến văn phòng hành chính.

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.