동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Phát quà lưu niệm khảo sát sự hài lòng về giáo dục đối với sinh viên đăng ký khóa học tiếng Hàn thông thường cho năm học 2022

페이지 정보

작성자 한국어교육원 조회214회 작성일 22-11-09 14:51

본문

Xin chào, chúng tôi là viện ngôn ngữ quốc tế trường đại học DONGGUK

 

Xin cảm ơn các bạn đã tham gia tích cực về việc đánh giá độ hài lòng về giáo dục trong trước đó Từ 26.10.2022 đến 06.11.2022

 

Thông báo về việc cấp phát quà lưu niệm cho những bạn đã tham gia đánh giá sẽ được thông báo dưới đây vậy nên các bạn hãy đến nhận

 

 

1. Đối tượng được cấp phát: tham khảo file danh sách

 

2. Thẻ coupon cà phê của ING Cafe: Những học sinh trả lời khảo sát cung cấp ý kiến có ý nghĩa và những thông tin cá nhân sẽ được chọn

   ※ Những người không cung cấp thông tin cá nhân không được nhận quà lưu niệm.

   ※ Không thể nhận thay, chỉ có thể bản thân trực tiếp đến nhận

 

3. Thời gian nhận: 2022.11.09. ~ 2022.11.11. 09:30~12:00, 13:00~16:30

 

4. Địa điểm nhận: tại văn phòng hành chính viện ngôn ngữ quốc tế (tòa nhà heyhwa tầng 5 phòng 501)

 

5. Cách nhận: trình thẻ học sinh viện ngôn ngữ hoặc hộ chiếu ký tên vào danh sách nhận quà lưu niệm

 

6. Liên hệ : 02-2260-8796 hoặc email: klc@dongguk.edu

 

 

첨부파일

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.