동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Hướng dẫn cấp phát thẻ học sinh học kỳ mùa xuân-2022

페이지 정보

작성자 한국어교육원 조회72회 작성일 22-04-27 13:56

본문

Xin chào, Viện giáo dục ngôn ngữ Hàn trường Đại học Dongguk..

 

Sau đây là hướng dẫn cấp phát thẻ học sinh học kỳ mùa xuân-2022, học sinh hãy tham khảo.

1. Mục tiêu : Học sinh Viện giáo dục ngôn ngữ Hàn trường Đại học Dongguk

- Cấp thẻ mới: cấp phát miễn phí 1 lần

Nếu muốn đổi tên tiếng Hàn phải nộp tên muốn thay đổi cho giáo viên trước ngày 25 tháng 3 (thứ 6). Nếu không nộp thì phải trực tiếp đến thư viện để đăng ký sửa tên. Phí: 5,000 won

- Cấp lại (trường hợp mất thẻ, v.v.): Cá nhân tự đăng ký riêng tại bàn thông tin ở sảnh tầng 2 thư viện. Phí: 5,000 won

 

2. Phương pháp nhận thẻ học sinh phát cấp mới

1) Lớp học offline : Từ ngày 29/4 (T6), giáo viên phát thẻ học sinh theo từng lớp

2) Lớp học online

- Thời gian: 29 tháng 4 (T6) đến 30 tháng 5 (T6)

- Địa điểm: văn phòng hành chính (Phòng 501 Hyehwagwan)

Yêu cầu bản thân nhận, lúc nhận thể học sinh yêu cầu đưa ra hộ chiếu, thẻ người nước ngoài và và chứng minh bản thân có hiệu lực. Nếu không có thì sẽ không thể nhận.

 

3. Nơi sử dụng

- Có thể sử dụng tại phòng tài liệu thư viện trường Đại học Dongguk, IF zone (Phòng thông tin, máy tính). Tuy nhiên không thể sử dụng phòng tự học tại tầng 3 tòa nhà khoa Luật (법학관)

- Mượn sách tại thư viện trường Đại học Dongguk (1 lần có thể mượn tối đa 5 quyển, thời gian mượn là 15 ngày, có thể gia hạn thêm 1 lần).

- Phải cung cấp lại sách đã mượn cho thư viện, phải nộp tiền mặt 1,000won (phí sắp xếp)

- Nếu không thể nộp lại bản sách y hệt thì phải nộp sách tái xuất bản.

- Nếu làm mất hoặc hư hỏng thì phải nộp tiền phạt tùy theo mức tổn hại của sách. Mức tiền phạt học sinh tự liên lạc đến thư viện để tham khảo.

4. Tư vấn: 02-2260-8796

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.