동국대학교 국제어학원

Viện ngôn ngữ Quỗc Tế

Lời giới thiệu

Chúng tôi sẽ làm cho Viện ngôn ngữ Quốc Tế có thể trở thành cánh tay đặc lực làm tăng cao độ hài lòng của du học sinh!

ờng Đại học Dongguk thành lập dựa trên ý niệm của Phật Giáo với 113 năm truyền thống lịch sử mang theo ưu điểm được xây dựng ngay giữa trung tâm thủ đô Seoul có thể dễ dàng thích nghi với cuộc sống sinh hoạt và trải nghiệm văn hoá một cách đa dạng.

Viện Ngôn ngữ Quốc tế sau khi thành lập vào năm 2002 trong 17 năm đã có những sự vươn lên và phát triển vượt bậc. Đặc biệt, chúng tôi đã và đang nỗi lực thông qua những chương trình được thể chế hoá dành cho các học viên học ngôn ngữ, đa dạng những buổi trải nghiệm văn hoá có thể giúp học sinh nhanh chóng tiếp thu những kiến thức về tiếng Hàn cũng như văn hoá Hàn Quốc.

Với số lượng học sinh tăng càng ngày càng đông một cách nhanh chóng thì cũng có những vấn đề đã phát sinh. Chính vì vậy, tôi sẽ làm cho Viện ngôn ngữ trở thành một hệ thống tư vấn có thể giúp đỡ học viên luôn luôn hài lòng về quá trình giảng dạy và học tập cũng như liên kết cho học viên lên đại học một cách tự nhiên nhất. Tôi sẽ nỗ lực đứng trên lập trường của học viên và trở thành người quảng bá, tuyên truyền để sau này dù có rời khỏi Hàn Quốc về nước thì học viên vẫn ủng hộ và yêu mến Hàn Quốc.

Thông qua việc liên tục nâng cấp chương trình sách giáo khoa tự xuất bản, chương trình giáo dục mang hình thức tập trung và chính xác và sự phát triển đội ngữ giáo viên tôi muốn Viện ngôn ngữ Quốc tế trở thành cánh tay đắc lực nhất. Nhờ đó, có thể cống hiến cho sự phát triển sau này, đưa Trường Dongguk lên sánh vai trên Thế Giới.

Xin cảm ơn.


03.2020 Viện trưởng Viên ngôn ngữ Quốc tế Park, Young-Hwan

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.