동국대학교 국제어학원

Viện ngôn ngữ Quỗc Tế

Quá trình phát triển

2019 08 Thành lập Viên ngôn ngữ tiếng Hàn tại tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
2014 02 Trung tâm giáo dục tiếng Hàn, kết hợp với Trung tâm giáo dục ngoại ngữ thành lập văn phòng hành chính viện ngôn ngữ Quốc Tế
2013 06 Vận hành độc lập Viện ngôn ngữ Quốc Tế trong đoàn Xúc đẩy Quốc tế hoá
2012 03 Viện ngôn ngữ Quốc Tế được đưa ra trong đoàn Xúc đẩy Quốc Tế hoá, sau đó là Trung Tâm Giáo dục tiếng Hàn, trung tâm giáo dục ngoại ngữ
*Trung tâm giáo dục ngoại ngữ: Từ Viện giáo dục đại cương đổi thành Xúc đẩy Quốc Tế Hoá
2008 02 Thành lập tổ chức ( Dưới đoàn Xúc đẩy Quốc tế hoá là Đội trao đổi Quốc Tế, Trung tâm giáo dục tiếng Hàn, Trung tâm dịch vụ người nước ngoài..)
*Trung tâm giáo dục ngoại ngữ trước đây là Viện giáo dục đại cương
2007 04 Thành lập Đoàn Xúc đẩy Quốc tế hoá ( Seoul)
Đội kế hoạch toàn cầu, Đội trao đổi Quốc tế, Trung tâm giáo dục ngoại ngữ, Trung tâm giáo dục tiếng Hàn..
2005 02 Trung tâm giáo dục ngoại ngữ Viện giáo dục Quốc Tế, Trung tâm giáo dục tiếng Hàn, thành lập văn phòng trao đổi Quốc Tế
1999 07 Thành lập Tổ chức Hành chính
Đội phát triển nghiên cứu ở phòng nghiên cứu, Đội nghiên cứu, phòng phụ trách trao đổi Quốc Tế
Viện giáo dục nghiên cứ ngôn ngữ bằng cơ quan phụ thuộc
1995 07 Bãi bỏ bộ Quốc Tế phòng điều chỉnh kế hoạchbr
Thành lập phòng công bố trực thuộc Hiểu trưởng từ bộ công bố phòng điều chỉnh kế hoạchbr
Bãi bỏ bộ học thuật giáo vụbr
Đưa ra Bộ trao đổi nghiên cứu ( Bộ nghiên cứu, Bộ trao đổi học thuật)
1975 06 Thành lập bộ máy chính quy/ Bộ phận quốc tế tại phòng kế hoạch, bộ phận thông tin, biên chế khoa kế hoạch
1963 11 Thành lập cơ quan phụ thuộc viên giáo dục ngoại ngữ

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.