동국대학교 국제어학원

Quá trình chính quy

Lịch trình học

Lịch học kỳ
Học kỳ Ngày khai giảng Ngày kết thúc Thời gian học
Học kỳ mùa xuân năm 2020 2020.03.23. 2020.06.04 10 tuần
Học kỳ mùa hè năm 2020 2020.06.22. 2020.08.28
Học kỳ mùa thu năm 2020 2020.09.14. 2020.11.26
Học kỳ mùa đông năm 2020 2020.12.14. 2021.02.25
Học kỳ mùa xuân năm 2021 2021.03.22. 2021.06.02
※ Từng học kỳ kéo dài 10 tuần học ( tuần 5 ngày), một năm 4 học kỳ
※ Một ngày học gồm 4 giờ học, lớp trung/cao cấp từ 9:00~13:00, lớp sơ cấp từ 13:00~17:00
※ Nếu trường hợp học viên không cần đăng ký gia hạn visa, thời hạn visa phải bao gồm cả thời hạn học
※ Thi xếp lớp sẽ được tiến hành 10 ngày trước ngày khai giảng ( Ngày thi sẽ được thông báo cụ thể sau)
 
 
 
Thời gian học
hân loại Thời gian học Lưu ý
Lớp buổi sáng 09:10 ~ 13:00 Lớp trung/ cao cấp ( Một phần cấp 2, cấp 3~ cấp 6)
Lớp buổi chiều 13:10 ~ 17:00 Lớp sơ cấp ( cấp1/ cấp 2)
※ Một ngày có tổng thời gian học là 4 giờ, lớp trung, cao cấp từ 9:00~13:00, lớp sơ cấp từ 13:10~17:00
※ Theo kết quả xếp lớp từng học kỳ sẽ tiến hành quyết định thời gian học, học viên không thể lựa chọn.
 
 
 
Thời gian đăng ký từng học kỳ
Học kỳ Đối tượng cần đăng ký Visa Đối tượng không cần đăng ký Visa
Học kỳ mùa xuân năm 2020 2020.02.03 2020.02.28
Học kỳ mùa hè năm 2020 2020.05.04 2020.05.22
Học kỳ mùa thu năm 2020 2020.07.27 2020.08.14
Học kỳ mùa đông năm 2020 2020.10.26 2020.11.14
2021.02.01 2021.02.22
※ Những nội dung trên có thể được biển đổi theo lý do riêng của Viện ngôn ngữ Quốc Tế nên hãy xác nhận trước khi đăng ký.
 
 
 

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.