동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Thông báo về việc nhận thẻ đăng ký người nước ngoài cho học kỳ mùa xuân năm 2022

페이지 정보

작성자 한국어교육원 조회72회 작성일 22-04-26 11:09

본문

 Đã hoàn tất gia hạn thẻ đăng ký người nước ngoài.


 Sau khi kiểm tra danh sách, người nhận vui lòng đến văn phòng hành chính của viện ngôn ngữ Hàn Quốc để nhận.  (Phòng 501 Hyehwagwan) 

 ※ Thời gian nhận thẻ đăng ký người nước ngoài: 10:00 ~ 16:00 (Thứ Hai - Thứ Sáu)


 Xin cảm ơn 

25ab6d4624d1d2458eb5d3be87867785_1650939253_0028.png
 

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.