동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Thông báo hỗ trợ cung cấp khẩu trang cho du học sinh ngoại quốc cư trú tại Hàn Quốc

페이지 정보

작성자 국제어학원 조회45회 작성일 20-04-21 11:45

본문

S an toàn thc phm dược phm ra thông báo đ phòng tránh s lây lan Corona19, dành cho nhng người nước ngoài (bao gm c du hc sinh) đã cư trú dài hn tai Hàn Quc nhưng không đăng ký bo him y tế quc dân (국민건강보험) nên đã không th mua được khu trang công cng trong thi gian qua, dưới đây là thông báo c th cách thc mua khu trang.

1. Ngày tiến hành : 20.04.2020 (th hai)

2. Đối tượng : Du hc sinh ngoi quc,..vv Người ngoi quc đã đăng ký th cư trú người nước ngoài.

※ Nhng người chưa đăng ký bo him y tế quc dân cũng có kh năng mua được

3. Cách thc mua : Tun 1 ln. 1 người có th mua được 2 chiếc

* Da theo năm sinh được chia thành 5 ngày khác nhau, ví d trường hp “th hai” dành cho nhng người năm sinh kết thúc bng s 1 hoc 6 có th mua được.

* Vui lòng tham kho bng dưới đây :

Th

Năm sinh

Th2

1991, 1996, 2001

Th3

1992, 1997, 2002

Th 4

1993, 1998

Th5

1994, 1999

Th6

1995, 2000

4. H sơ cn chun b: xut trình th cư trú người nước ngoài, giy t cư trú.

5. Địa đim tìm mua : hiu thuc (toàn quc), 농협하나로마트 (ngoi tr Seoul 서울 . Kyeonggi 경기), bưu đin (Daegu 대구. Cheongdo 청도 và vùng th trn)  


첨부파일

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.