동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

THÔNG BÁO NGĂN CẤM CHỤP MÀN HÌNH LỚP HỌC ONLINE

페이지 정보

작성자 국제어학원 조회261회 작성일 20-04-16 15:25

본문

Viện ngôn ngữ Quốc Tế trường đại học Dongguk xin thông báo.

Dựa theo điều 15823 “Luật bản quyền” của bộ Luật Đại Hàn Dân Quốc, việc chụp màn hình lớp học online sẽ bị nhận hình phạt pháp lý. Vui lòng tham khảo các trường hợp dưới đây.

※ Nghiêm cấm quay phim, chụp hình những tài liệu (sách, nội dung lớp học) liên quan được sử dụng trong tất cả các lớp học online.

※ Nghiêm cấm quay phim, chụp hình trong giờ học online.

※ Nghiêm cấm quay phim, chụp hình những nội dung khác liên quan đến lớp học ( ví dụ như mặt của giáo viên và các bạn học,..vv…)

Xin nhắc lại một lần nữa, nếu vi phạm những nội dung nêu trên sẽ bị xử lý theo pháp luật nên đề nghị tất cả học sinh chú ý.

Xin chân thành cảm ơn.


첨부파일

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.