동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Giãn cách xã hội tiến hành gia hạn thêm 2 tuần (23.07.2021.~08.08.2021.) vậy nên học viện ngôn ngữ thông báo lớp học online

페이지 정보

작성자 국제어학원 조회85회 작성일 21-07-23 13:38

본문

Xin chào chúng tôi là văn phòng hành chính viện ngôn ngữ quốc tế.

Mức độ 4 về cách xã hội của chính phủ đã được kéo dài thêm hai tuần vậy nên học viện ngôn ngữ quốc tế sẽ tiến hành tất cả các lớp học trực tuyến vì sự an toàn của sinh viên. (23.07.2021.~08.08.2021.).

Khi khoảng cách xã hội bị hạ xuống cấp độ 3, các lớp học sẽ được tiến hành trực tiếp ngay lập tức, vì vậy chúng tôi rất mong sự hợp tác của bạn.

Cảm ơn bạn.


30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.