동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Thông báo kỳ nghỉ ngắn hạn Học kỳ mùa hè năm 2021

페이지 정보

작성자 국제어학원 조회156회 작성일 21-06-15 16:04

본문

1. Vào học kỳ mùa hè năm 2021 dự kiến sẽ có một kỳ nghỉ ngắn hạn để có thể trải qua mùa hè nóng nực một cách sinh động. Sau cuộc thi giữa kỳ, mong các bạn có một mùa hè tràn đầy năng lượng thông qua 3 ngày nghỉ này. Lớp học bổ sung của kỳ nghỉ sẽ được sắp xếp từng 2 tiếng một trong vòng 2 tuần.

2. Kỳ hạn kỳ nghỉ hè : ngày 26.07.2021 ~ 28.07.2021 (3 ngày)

3. Trong kỳ nghỉ này phòng học, văn phòng hành chính, phòng giáo viên sẽ không mở cửa.

4. Phương án bổ sung lớp học của kỳ nghỉ

A. Không có thay đổi về ngày khai giảng và ngày kết thúc học kỳ.

B. Dự kiến 12 giờ nghỉ sẽ được bổ sung 2 tiếng một trong vòng 2 tuần

<Lịch trình nghỉ và ngày học bù>

Ngày nghỉ

Thời gian và ngày học bù đợt 1

Thời gian và ngày học bù đợt 2

Lưu ý

26 /7 (thứ 2)

ngày 2/8 (thứ 2)

15 giờ - 17 giờ

ngày 9/8 (thứ 2)

15 giờ - 17 giờ

14 giờ- 15 giờ

giờ trưa

27/7 (thứ 3)

ngày 3/8 (thứ 3)

15 giờ -17 giờ

ngày 10/8 (thứ 3)

15 giờ- 17 giờ

28/7 (thứ 4)

ngày 4/8 (thứ 4)

15 giờ - 17 giờ

ngày 11/8 (thứ 4)

15 giờ - 17 giờ

 Học sinh hãy xác nhận nội dung kỹ và tham gia lớp học không có một sai sót nào.


30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.