동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Viện ngôn ngữ Quốc Tế thông báo cách tiến học lớp học học kỳ mùa đông năm 2020 (~ Đến ngày 26 tháng 2 năm 2021 kết thúc kỳ học)

페이지 정보

작성자 국제어학원 조회378회 작성일 21-02-15 14:23

본문

Xin chào, chúng tôi là Viện ngôn ngữ Quốc Tế.

Theo chỉ thị giãn cách cấp độ 2 và việc cấm tụ tập từ 5 người trở lên của Chính Phủ, cho đến ngày kết thúc học kỳ mùa đông (ngày 26 tháng 2), Viện ngôn ngữ Quốc Tế vẫn tiến hành lớp học online trên Webex.

Phương thức tiến hành lớp học của học kỳ mùa xuân sau đó sẽ được thông báo bổ sung sau.
Trong thời gian học online, học sinh lưu ý có thể nhận giấy chứng nhận và sách tại văn phòng Quốc Tế. 

*Theo chỉ định của bộ giáo dục và trọng trách trường đại học, học kỳ mùa đông năm 2020, Viện ngôn ngữ Quốc Tế trường đại học Dongguk đang tiến hành lớp học online dựa trên ứng dụng WEBEX.
 

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.