동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Hướng dẫn cho học kỳ mùa Xuân - 2021

페이지 정보

작성자 국제어학원 조회190회 작성일 21-02-04 11:07

본문

Hướng dn đóng hc phí và vn đ liên quan đến t l chuyên cn hc k mùa Xuân năm 2021.

 

[ Hướng dẫn đóng học phí ]

- Số tài khoản: 140-006-285088

- Ngân hàng: 신한은행 Ngân hàng Shinhan

- Người nhận: KOREAN PROGRAM

- Số tiền: 1,670,000won/ 1 học kỳ

* Bao gồm phí tài liệu giảng dạy và bảo hiểm

- K hn đóng: ngày 10 tháng 2(thứ4) năm 2021.

 

1. Học sinh phải nộp học phí dưới tên của bản thân (không nộp dưới tên của người khác)

2. Số tiền học phí 1 kì là 1,670,000 won. (Chỉ chấp nhận thanh toán 1 lần, không chấp nhận trả góp).

3. Học sinh lưu ý nếu nộp học phí nhiều lần hoặc nộp dưới tên của người khác thì việc nộp

học phí sẽ không được chấp nhận vì vậy hãy chú ý.

4. Sau khi nộp học phí vào tài khoản của nhà trường thì cần mang hoá đơn chuyển tiền lên văn

phòng tầng 5 để nộp lại.(ghi rõ họ tên tiếng anh không dấu ngày tháng năm sinh và sđt liên lạc).

5. Trong khoảng thời gian trên không nộp học phí sẽ không thể đăng ký học kỳ mùa hè.

 

[ Về việc liên quan đến điểm chuyên cần ]

1. Nếu số giờ vắng mặt từ 41 giờ trở lên thì học sinh không có khả năng đăng kí theo học

vào học kì mùa hè.

2. Nếu học sinh có số giờ vắng học quá quy định đã đóng tiền học cho kì sau thì học sinh

đăng ký để được hoàn trả tiền học đã nạp.

- Điều kiện cần: bản sao sổ ngân hàng, vé máy bay về nước hoặc giấy chứng nhận nhập học

trường học khác.

3. Khi về nước trong thời gian học giữa chừng nhất định phải nạp các giấy tờ chứng

nhận liên quan lên văn phòng tầng 5 (vé máy bay).

4. Khi nghỉ quá giờ cho phép thì sẽ bị cắt visa (việc này không liên quan đến thời hạn ghi

trên thẻ người nước ngoài).


30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.