동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Thông báo Tìm người dự tuyển cho Cuộc thi đánh giá mô phỏng việc thi nói của kỳ thi Năng lực tiếng Hàn (TOPIK) đợt 3

페이지 정보

작성자 국제어학원 조회497회 작성일 20-10-21 17:06

본문

1. Bộ Giáo dục Quốc Tế Công lập đang tìm người dự tuyển cho Chương trình đánh giá mô phỏng việc thi nói của kỳ thi Năng lực tiếng Hàn (TOPIK) đợt 3 với các đề mục sau đây. Hãy giới thiệu quảng bá rộng rãi đến với những người nước ngoài, du học sinh có quan tâm.

A. Kỳ hạn : ngày 19.10.2020 (thứ 2, 09:00) ~ 06.11.2020 (thứ 6, 18:00)

B. Đối tượng ứng thi: Kiều bào nước ngoài không lấy tiếng Hàn làm tiếng mẹ đẻ và là người nước ngoài muốn được đánh giá năng lực nói tiếng Hàn (Các ứng viên cung cấp phiếu thành tích TOPIK sẽ có cơ hội ưu tiên)

 Miễn phí ứng thi, thí sinh sẽ được tặng quà lưu niệm

 C. Ngày thi: 2020.11.22. (chủ nhật) (lần 1: 13:40 ~15:00, lần 2: 16:00 ~17:20)

 D. Địa điểm thi và số lượng đăng ký

Địa điểm thi

Số lượn đăng ký thi lần 1

Số lượng đăng ký thi lần 2

Tổng

Trường Cấp 3 Internet Sollin

(선린인터넷고등학교)

285

285

570

 E. Cách đăng ký: Đăng ký Online trên Trang chủ của Cuộc thi đánh giá mô phỏng việc thi nói (speaking.topik.go.kr)

 File đính kèm: Thông báo Tìm người dự tuyển cho Cuộc thi đánh giá mô phỏng việc thi nói của kỳ thi Năng lực tiếng Hàn (TOPIK) đợt 3 (1 bộ)

 


첨부파일

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.