동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Thông báo tiến hành về việc tự chi trả phí trị liệu, cách ly, nhập viện đối với người nước ngoài nhiễm bệnh từ nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc.

페이지 정보

작성자 국제어학원 조회741회 작성일 20-09-02 11:41

본문

1. Nội dung liên quan : Bộ Chính sách phòng dịch bệnh trung ương-8664(2020.8.27)

2.Dựa theo việc thi hành quyết định mới của Phương pháp phòng chống dịch bệnh (ngày 12.8) gần đây được thành lập dựa trên căn cứ “Người nước ngoài có thể phải chi trả chi phí nhập viện”, Bộ Chính sách phòng dịch bệnh trung ương xin thông báo về phương án tự chi trả phí nhập viện đối với người nước ngoài nhập cảnh, yêu cầu các trường đại học thông báo cho các du học sinh người nước ngoài (bao gồm du học sinh sẽ nhập cảnh) về ‘Nội dung cung cấp chi phí trị cách ly, trị liệu, nhập viện theo từng quốc gia’.
A. Điều khoản thông báo : Liên quan đến việc chi trả chi phí trị liệu đối với người nước ngoài, theo điều khoản sửa đổi về phương pháp phòng chống dịch bệnh (điều 69 khoản 2), thông báo về việc tiến hành quy định người nước ngoài nhiễm bệnh phải tự chi trả chi phí cách ly, nhập viện, trị liệu
B. Đối tượng và thời gian thi hành
- Người nước ngoài nhập cảnh bịnhiễm bệnh với nguyên tắc Chủ Nghĩa tương hỗ lẫn nhau  : Những người nhập cảnh từ 0 giờ ngày 24 tháng 08
- Người nước ngoài nhập cảnh bị nhiễm bệnh với lý do vi phạm trách nhiệm về phương pháp phòng chống dịch bệnh  : Những người vi phạm nội quy phòng chống dịch bệnh từ 0 giờ ngày 17 tháng 08
* Những người vi phạm về các nội quy phòng chống dịch bệnh, hạn chế tập trung hoặc là những người nạp kết quả khám bệnh PCR sai sự thật
C. Phạm vi thi hành việc tự chi trả
- (Đối tượng vi phạm quy định) Bản thân phải chịu toàn bộ chi phí mà không dựa trên Chủ Nghĩa tương hỗ lẫn nhau
- (Đối tượng áp dụng Chủ Nghĩa tương hỗ lẫn nhau)
* Các quốc gia được hỗ trợ toàn bộ chi phí : Hỗ trợ toàn bộ chi phí (Ngoại trừ các khoản chi không cần thiết)
* Các quốc gia được hỗ trợ một phần chi phí : Hỗ trợ chi phí nhập viện cách ly (phí phòng bệnh) Corona 19, bản thân phải chịu các khoản phí như phí ăn
* Các quốc gia không được hỗ trợ : Bản thân chi trả toàn bộ chi phí

3. Cùng với đó, Hompage của danh sách đối tượng các quốc gia tiến hành Chủ Nghĩa tương hỗ có thể xác nhận tại (http://ncov.mohw.go.kr -> 공지사항 -> 입국자 및 해외여행객)
Đính kèm: Thông báo về chi phí trị liệu các Quốc gia theo Nguyên tắc Chủ Nghĩa tương hỗ. Hết.

첨부파일

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.