동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Thông báo về việc phí trị liệu Corona đối với người nước ngoài nhập cảnh

페이지 정보

작성자 국제어학원 조회481회 작성일 20-08-20 12:02

본문

1. Nội dung liên quan

A. Theo đề luật mục 69 khoản 2 của Luật phòng chống và quản lý bệnh lây nhiễm(Người nước ngoài phải chịu phí trị liệu)

B. Dựa theo cuộc họp của trụ sở chính về Bệnh lây nhiễm Virut Corona-19 (Ngày 14.08.2020)

2. Theo sự thay đổi củaLuật phòng chống và quản lý bệnh lây nhiễm, từ 0 giờ ngày 17.08.2020 đối với những người nước ngoài nhập cảnh bị nhiễm bệnh. Trong các trường hợp như Vi phạm điều khoản phòng chống và mệnh lệnh cách ly, Nạp kết quả kiểm tra có sự sai lệch và vi phạm các điều khoản về trách nhiệm phòng dịch khác thì bản thân phải chi trả hoàn toàn phí trị liệu bệnh.

3. Mặt khác, chúng tôi xin thông báo theo dự định từ 0 giờ ngày 24.08.2020 tùy theo số lượng về ngân sách của Hàn Quốc theo từng quốc tịch thì người nước ngoài nhập cảnh phải chịu một phần hoặc là toàn bộ về phí trị liệu bệnh dịch.

Quốc gia hỗ trợ người nước ngoài (Bao gồm công dân Hàn Quốc): Hỗ trợ toàn bộ phí điều trị(ngoài trừ các loại phí không cần thiết)

Quốc gia không hỗ trợ người nước ngoài (Bao gồm công dân Hàn Quốc): Bản thân phải chịu toàn bộ chi phí

Quốc gia người nước ngoài được hỗ trợ có điệu kiện (một phần): được hỗ trợ phí nhập viện cách ly (phí phòng bệnh), bản thân phải chịu các khoản phí như phí trị liệu, phí thức ăn,..


첨부파일

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.