동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

thông báo ngày nghỉ chỉ định của trường (17.08.2020)

페이지 정보

작성자 국제어학원 조회479회 작성일 20-08-05 17:19

본문

1. Liên quan: Thông báo đổi mới nhân sự của Hàn Quốc số 2020-378 (được chỉ định là một ngày nghỉ lễ tạm thời trong các văn phòng chính phủ)

2. Liên quan đến vấn đề trên, trường đã đề cập đến thông báo rằng Thứ Hai ngày 17 tháng 8 năm 2020 được chỉ định là một kỳ nghỉ tạm thời. Kết thúc.

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.