동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Thông báo đăng ký ký túc xá kỳ học mùa hè năm 2020

페이지 정보

작성자 국제어학원 조회223회 작성일 20-07-15 11:01

본문

​Xin chào chúng tôi là viện ngôn ngữ quốc tế .

Học kỳ mùa hè năm 2020  đăng ký ở ký túc hãy tham khảo các thông tin có sẵn phía dưới đây.

Thời gian ở tại ký túc xá 

- 4 tháng: 26.08.2020~20.12.2020

- 6 tháng: 26.08.2020~21.02.2021


Tiền ký túc xá

- 4 tháng: 1,260,000 won( bao gồm 1000,00won đặt cọc )

- 6 tháng: 1,890,000 won( bao gồm 1000,00won đặt cọc )


Thời gian đăng ký: 24.07.2020 thứ 6 đến 17:00

Cách đăng ký: đăng ký tại  klc@dongguk.edu hoặc đến trực tiếp tại văn phòng nộp giấy đăng ký

 ※ Danh sách đỗ sẽ thông báo: 31.07.2020 thứ 6 đến 15:00 tại trang web của trường tại mục thông báo


첨부파일

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.