동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Hướng dẫn các tình huống lưu ý nhập cảnh vào Hàn Quốc cho học sinh mới và học sinh đang theo học

페이지 정보

작성자 국제어학원 조회235회 작성일 20-07-01 16:28

본문

Theo như chỉ dẫn của bộ Tư Pháp, những học sinh không nhập cảnh vào Hàn Quốc trong vòng 15 ngày kể từ ngày khai giảng sẽ bị hủy bỏ visa(D-4).

 

Những học sinh này phải nhận được visa mới nên nhất định phải liên lạc đến tổ hành chính.

 

Lưu ý: Trong số những học sinh mới của kì học 1, 2 năm 2020, những học sinh hiện vẫn còn đang ở Việt Nam và có kế hoạch nhập cảnh Hàn Quốc sớm thì nhất định phải liên hệ tư vấn trước với tổ hành chính.

 

Tùy thuộc vào giấy báo nhập học(표준입학허가서) những học sinh không thể nhập cảnh Hàn Quốc trong vòng 15 ngày kể từ ngày khai giảng sớm nhất sẽ bị vô hiệu hóa thị thực (visa).

(học lỳ mùa hè năm 2020 tính từ ngày bắt đầu kỳ học ngày 22 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7 trong trương hợp không thể nhập cảnh được thì sẽ bị vô hiệu hóa hết hiệu lực visa)

첨부파일

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.