동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Hướng dẫn về việc đăng ký lớp học online chuyên dụng và phân lớp học kì mùa đông 2022

페이지 정보

작성자 한국어교육원 조회126회 작성일 22-11-22 14:23

본문

Xin chào. Chúng tôi là viện giáo dục tiếng Hàn đại học Dongguk.

 

Dưới đây là hướng dẫn về việc đăng ký lớp học online chuyên dụng, nên các học sinh có nguyện vọng vui lòng hãy đọc kĩ hướng dẫn và đăng ký trong thời gian quy định.

 

Những trường hợp không đăng ký trong thời gian quy định sẽ được ấn định học tại trường và không thể thay đổi.

 

 

1. Đối tượng: Học sinh tái đăng ký học kì mùa đông 2022

Những học sinh mới của học kì mùa đông 2022 không thể đăng ký

 

2. Thời hạn đăng ký: ~ 01.12.2022(thứ 5)

 

3. Phương thức đăng ký: Truy cập vào đường link bên dưới Điền vào đơn đăng ký và nộp

- URL : https://naver.me/xHitNTHD

Không thể đăng ký trùng lặp

 

4. Kết quả phân lớp học kì mùa đông 2022: Sẽ được công bố sau 5h chiều ngày 17.12.2022 ở mục thông báo trên Homepage của Viện giáo dục tiếng Hàn.

 

 

5. Lưu ý

- Sau thời hạn quy định không thể đăng ký lớp học online.

- Lớp học sẽ được phân định tùy theo nội dung đăng ký. Không thể thay đổi lớp học.

- Đối tượng đang cách ly: Trong thời gian cách ly, học sinh sẽ nghe giảng online tại lớp học đã được phân định mà không cần đổi lớp. Sau khi hết ngày cách ly, học sinh sẽ lên trường nghe giảng tiếp tục tại lớp học đó.

 

6. Tư vấn : 02-2260-3472, 3471, 3758, 8796

 

 

 

Xin cảm ơn.

 

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.