동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Thông báo về việc đăng ký và gia hạn ký túc xá trong kỳ nghỉ đông 2022

페이지 정보

작성자 한국어교육원 조회56회 작성일 22-10-27 11:12

본문

Thông tin liên quan đến việc đăng ký gia nhập mới và gia hạn ký túc xá trong kỳ nghỉ đông năm 2022.

 

1. Đối tượng đăng kí: Trong số những người hiện đang cư trú tại học viện Namsan hoặc học viện Chungmu, những người mong muốn gia hạn kỳ nghỉ đông hoặc  những  học sinh nước ngoài mới mong muốn gia nhập trong 4 tháng.  Những học sinh đã hoàn thành tiền học phí 


 

                    

2. Trình tự đăng ký: Nộp đơn đăng kýThông báo danh sách thí sinh trúng tuyển vào ký túc xáNộp tiền ký túc xá cho thí sinh được chấp nhậnNộp các giấy tờ liên quan trước khi vào ký túc xáVào ký           túc xá

 


3. Thời gian và phí ký túc xá

Phân loại

Người gia nhập mới

Người đã vào được 4 tháng

người đăng kí gia hạn kì mùa đông

Thời hạn

2022.12.22.(t5).~2023.02.20.(t2)

2022.12.19~2023.2.20

Tiền cọc

100,000

 

Tiền phí ở KTX

762,500

787,500

Tổng cộng

862,500

787,500

※Dự kiến sau 2023.02.20 sẽ thông báo lại về việc gia hạn túc đăng ký.


4. Thi gian đăng  

 

Phân loại

Người gia hạn

Người gia nhập mới

Khác

Thời hạn

Đến 2022.11.17. 16:00

 


5.Cách đăng ký: đăng ký nộp đơn tại viện ngôn ngữ bằng địa chỉ email (klc@dongguk.edu) hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng hành chính

   ※Khi nộp đơn đăng ký bằng email yêu cầu phải viết mục đề ‘기숙사 신청

 


 6. Đơn đăng ký: tham khảo tại file đính kèm

 


7. Thông báo về những người trúng tuyển

Phân loại

Người gia hạn

Người gia nhập mới

Khác

Thời hạn

2022.11.22.(thứ3) 16:00

 


8. Nạp tiền ký túc xá: khi được thông báo đỗ sẽ có thông báo riêng 


9.  Chú ý khác:

   

    a) Lựa chọn người trúng tuyển ký túc xá: Kết thúc theo thứ tự ưu tiên (số lượng người đăng kí có hạn).

b)  Ngưi đăng ký gia hn thể chuyển phòng hiện tại sang phòng khác.

c) Đưc  hoàn  tr tin  theo  quy  đnh  hoàn  tin  da  trên  ngày  vào  KTX (2022.12.22).

* Người mi gia nhập: Được hoàn lại toàn b số tin khi hy b vic gia nhp   KTX trước 2022.12.21.

d)  Tin đặt cọc khi ri khi KTX sẽ đưc hoàn lại toàn b số tin trong trưng hp không gây tn hi đến thiết b và vật dng. Ni dung chi   tiết liên quan d kiến sẽ đưc gi riêng khi thông báo cho người trúng tuyn.

 

Liên h: 02-2260-3471

첨부파일

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.