동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Đăng ký gia hạn visa tập thể tại viện ngôn ngữ quốc tế

페이지 정보

작성자 국제어학원 조회334회 작성일 22-01-17 15:52

본문

1. Đối tượng đăng ký: Hc sinh đang theo hc Vin ngôn ng mà có th cư trú hết hn từ sau 20/02/2022.

* Sau khi np hc phí k mùa xuân năm 2022 có th tiến hành đăng ký gia hn, trường hp không np học phí s không th đăng ký

2. ​Đối tượng công vic: Gia hn th cư trú người nước ngoài

Trong trường hp hc sinh đăng ký riêng, có th nhn th ti Cc qun lý xut nhp cnh và trong khong thi gian t 1~2 tháng.

Nếu trong k hn hết hn visa nhưng vn không gia hn, hc sinh s tr thành đi tượng vi phm và np pht, k t ngày hết hn visa đến 14 ngày s b mt tư cách cư trú ti Hàn Quc.

Theo s thay đi ca Cc qun ký xut nhp cnh, thi gian nhn th nước ngoài có th dài hơn d đnh.

Trước khi được cp th, nếu xut cnh s không th tr li Hàn Quc.

3. Cách đ​ăng ký: Đăng ký tp th ti văn phòng hành chính

4. Thi hn đăng ký: Tham kho danh sách


5. Hướng dn tài liu chun b và phí gia hn

Cu to

Tài liu chun b

Phí gia hn

Gia hn thi gian cư trú

 

Th người nước ngoài (gc)

H chiếu (bn sao)

Giy đăng ký tng hp

Giy chng nhn hoàn thành k hc

Giy chng nhn quan h gia đình có công chng

Giy chng nhn np hc phí, Giy chng nhn đang theo hc (văn phòng cung cp)

Tài liu chng minh nơi cư trú (*tham kho phn dưới)

Tài liu chng minh tài chính (**tham kho phn dưới)

60,000

(Ch np bng tin mt)

Giy chng nhn hoàn thành k hc và Giy chng nhn np hc phí theo mc đích gia hn visa s được văn phòng chun b(Không cn phi np).

Có th nhn đơn đăng ký gia hn và giy xác nhn đa ch nơi ti trước ca văn phòng vin ngôn ng quc tế.


*[Tài liu chng minh nơi cư trú]

Phương thc cư trú

Tài liu chng minh

Lưu ý

1. Cư trú ti ký túc xá

1. Giy chng nhn cư trú ti ký túc xá.

Có đóng du ca trưởng trường hc hoc trưởng ký túc xá

2. Cư trú theo văn phòng bt đng sn có tên ca bn thân

1. Bn hp đng thuê nhà tiêu chun.

Trong trường hp là hp đng nhà khác vi bn tiêu chun, trong hp đng cn xác đnh rõ đa ch, ch ký ca ch nhà và người thuê nhà, thi gian cư trú

3. Cosiuon, nhà chung, gest house,..

1. Giy xác nhn cung cp nơi hoc giy xác nhn vào

2. Giy chng nhn kinh doanh nhà (dùng đ xác nhn đa ch)

3. Hóa đơn tin phòng (dùng đ xác nhn thi gian cư trú)

Địa ch ti Giy xác nhn cung cp nơi và giy chng nhn kinh doanh nhà phi đng nht

Giy xác nhn vào phi nêu rõ ngày vào

Trong trường hp np tin phòng bng tin mt, chuyn khon thì cn có ni dung giao dch (trong trường hp ca AirBnB, có th in trên trang Receipt)

4. Cư trú theo hp đng văn phòng bt đng sn theo tên ca người khác

1. Giy xác nhn cung cp nơi

2. Th chng minh ca người cung cp nơi (bn sao 2 mt)

3. Bn hp đng văn phòng bt đng sn theo tên ca người cung cp nơi

Trên Giy xác nhn cung cp nơi nêu rõ ngày bt đu vào

Mt sau th cư trú ca người cung cp nơi có đa ch phi đng nht vi đa ch trên Giy xác nhn cung cp nơi

Nếu mt sau ca th chng minh có đa ch khác thì cn b sung thêm hp đng thuê nhà có đa ch đng nht

 

**[Tài liu chng minh tài chính]

① Ni dung giao dch ngân hàng trong vòng 1 tháng gn đây trong ni dung giao dch phi có ni dung s tin trên 2,500,000 won gi t nước ngoài vào tài khon Hàn Quc.

Giy chng nhn s dư tài khoàn Hàn Quc t 2,500,000 won tr lên.

Nếu đăng ký 2 hc k đ gia hn 6 tháng thì phi chuyn t 5,000,000 won tr lên.

③ Ni dung chuyn khon t nước ngoài(Người gửi là người trong gia đình cần có chứng nhận quan hệ gia đình)

Theo quy đnh ca Cc Xut nhp cnh, ch chp nhn gia hn visa tp th vi s lượng h sơ t 100 người tr lên. Vì vy, tùy theo thi gian hết hn th ca tng bn mà có th được gia hn tp th hoc phi t đi gia hn, mong các bn hiu cho điu này


Đin thoi tư vn: 02)2260-3472/3758


88eeb756fdbd8b795adbc9b936f76ab3_1642402250_5969.png첨부파일

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.