동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Hướng dẫn đánh giá mức độ hài lòng lớp học đợt 1

페이지 정보

작성자 국제어학원 조회91회 작성일 22-01-06 17:04

본문

Nhà trường sẽ tiến hành đánh giá mức độ hài lòng lớp học đợt 1, mong toàn thể học sinh đang theo học sẽ tham gia đánh giá một cách tích cực.

 

1. Đối tượng tiến hành đánh giá: Toàn thể tất cả các học sinh đang theo học

 

2. Thời hạn đánh giá : 10.01.2022.~21.01.2022.

 

3. Cách thức đánh giá lớp học: Truy cập vào http://interlang.dongguk.edu/evaluation/ đăng nhập > Tiến hành đánh giá mức độ hài lòng lớp học

- ID:(mã số học sinh)_ví dụ: 2019150111 / PW:(ngày tháng năm sinh)_ ví dụ: 19991111

- Đánh giá được cả trên máy tính và điện thoại

 

4. Chú ý

- Những học sinh không đánh giá lớp học trong thời hạn trên sẽ không thể nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học và chứng nhận tốt nghiệp.

- Trường hợp những học sinh không biết mã số học sinh và mật khẩu thì hãy liên hệ đến văn phòng hành chính.


30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.