동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Đăng ký lớp học Online học kỳ mùa đông-2021

페이지 정보

작성자 국제어학원 조회164회 작성일 21-11-26 14:50

본문

Xin chào? Trường Ngôn ngữ Quốc tế Đại học Dongguk.

 

Sinh viên có nhu cầu đăng ký các lớp học trực tuyến cho học kỳ mùa đông thứ 21, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới.

 

1. Kì hạn đăng ký: ~2021.12.03

 

2. Ai đang nộp đơn: Người nộp học phí học kỳ mùa đông

 

3. Phân loại lớp học

- Lớp chuyên dụng cho học Online: kì hạn học kỳ mùa đông-21 (13.12.2021~23.02.2022) Đối với những bạn có nguyện vọng chỉhọc Online, vui lòng chọn lớp này.

- Lớp học Online: Hãy chọn lớp học này đối với những bạn vì cách ly mà ngày khai giảng không thể đến trường học.

 

4. Làm thế nào để nộp: ứng dụng trực tuyến. Nhấp vào liên kết bên dưới.

- Link: http://naver.me/FskzSBAR

 

5. Thận trọng

- Quá kì hạn đăng ký thì không thể đăng ký Lớp chuyên dụng cho học Online.

- Sau khi đăng ký “Lớp chuyên dụng cho học Online” thì không thể thay đổi qua lớp học tại

- Tắt máy ảnh, sẽ được đánh dấu là vắng mặt

- Nếu sau khi cách ly xong và có kết quả âm tính thì có thể nghe giảng tại trường,

 

 

6. Câu hỏi: 02-2260-3471, 3472, 3475, 8796


30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.