동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Phát quà lưu niệm khảo sát sự hài lòng về giáo dục đối với sinh viên đăng ký khóa học tiếng Hàn thông thường cho năm học 2021

페이지 정보

작성자 국제어학원 조회8회 작성일 21-11-25 11:26

본문

Xin chào, chúng tôi là viện ngôn ngữ quốc tế trường đại học DONGGUK  

Xin cảm ơn các bạn đã tham gia tích cực về việc đánh giá độ hài lòng về giáo dục trong 3 ngày trước đó Từ 15.11.2021(t2) đến 17.11.2021(t4)

Thông báo về việc cấp phát quà lưu niệm cho những bạn đã tham gia đánh giá sẽ được thông báo dưới đây vậy nên các bạn hãy đến nhận  

1. Đối tượng được cấp phát: tham khảo file danh sách

Phân loại

Tiêu chí lựa chọn

Khác

Áo hút đi có mũ

Bảng câu hỏi khảo sát cung cấp thông tin cá nhân

 

Quà tặng lưu niệm văn hóa

Bảng phản hồi cung cấp các đề xuất có ý kiến ý nghĩa và cung cấp thông tin

 

Phiếu thưởng cà phê đã được đổi thành phiếu quà tặng văn hóa do hoàn cảnh nội bộ, nhưng số tiền (5.000 won) trị giá vẫn như cũ.

Những người không cung cấp thông tin cá nhân không được nhận quà lưu niệm.

Không thể nhận thay, chỉ có thể bản thân trực tiếp đến nhận

 

2. Thời gian nhận: 25.11.2021 đến 26.11.2021 từ 14:00~ 16:30 (2 ngày)

 

3. Địa điểm nhận: tại văn phòng hành chính viện ngôn ngữ quốc tế (tòa nhà heyhwa tầng 5 phòng 501)

 

4. Cách nhận: trình thẻ học sinh viện ngôn ngữ hoặc hộ chiếu ký tên vào danh sách nhận quà lưu niệm

 

5. Liên hệ : 02-2260-8796 hoặc email: klc@dongguk.edu

첨부파일

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.